Zamek Wilhelmstalil

Na północ od Kassel, w najbardziej w górę mapy wysuniętym skrawku Hesji, leży pokryta lasami wyżyna Reinhardswald. Dwoma głównymi atrakcjami tych stron są rokokowy zamek Wilhelmstahl i barokowe miasto Bad Karlshafen, port rzeczny nad Wezerą.

10 km na północ od Kassel, nieopodal wioski Calden, wznosi się zamek Wilhelmstahl (Sehloss Wilhelmstahl: zwiedzanie z przewodnikiem wt.-nd. 10.00-16/17.00: 4 DM), letnia rezydencja landgrafów, należąca następnie do króla Hieronima Bonaparte. Autorem projektu był słynny monachijski architekt epoki rokoka François Cuvilliés. W praey dla heskiego władcy wzorował się ściśle na swej wcześniejszej budowli, Amelienburgu.

Pieczę nad wykonaniem swych planów powierzył budowniczemu Simon-Louis du Ry, dla którego stało się ono pierwszym poważnym zamówieniem. Początkujący architekt rozszerzył pierwotne założenia Ctmlliesa o dodatkowe pawiiony po obu stronach zamku.

Wnętrza rezydencji odznaczają się dekoracyjnym przepychem. Ich ozdobą jest galeria dworskich piękności (Schónheitsgalcrie), przedstawionych malarsko przez Johanna Heinricha Tischbeina Starszego, osiadłego w Kassel członka znanego rodu artystów. Wiele uroczych fontann kryje park utrzymany w naturalnym, angielskim stylu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>