ZACHODNIA NADRENIA

Na zachodnim brzegu Renu leżą trzy szacowne miasta-Moguncja, Wormacja i Spira, z których każde odcisnęło swój ślad na historii kraju i każde posiada do dziś świadectwo dawnej potęgi – ogromną romańską katedrę. Miasta te brały ongiś żywy udział w długoletniej walce o zdobycie i ugruntowanie władzy, która toczyła się pomiędzy hierarchią świecką i kościelną.

Jeszcze bardziej na zachód znajdują się pagórkowate i zadrzewione tereny Lasu Pa- latynackiego (Pfälzer Wald) i Hunsrück. Nisko notowane na turystycznych listach rankingowych, umożliwiają spokojny wypoczynek. Niestety, zaniedbano tu komunikację publiczną, dlatego też najlepiej zwiedzać tę okolicę dysponując własnym autem lub rowerem.

Moguncja „Stolica naszej drogiej ojczyzny” – te oto słowa wypowiedział Goethe, mając na myśli MOGUNCJĘ (Mainz). Oficjalnie miasto nigdy nie sięgnęło tak zaszczytnego tytułu, pomimo blisko dwutysiąc letniej historii i znaczącej roli, jaką odgrywało w dziejach Niemiec. Świetne losy Moguncji rozpoczęły się w połowie V!ll w., kiedy przybyły na tutejsze ziemie angielski mnich Bonifacy, uznany później za świętego, podniósł je do rangi głównego ośrodka chrześcijaństwa na północ od Alp. W latach późniejszych mo- gunccy arcybiskupi należeli do najpotężniejszych książąt Świętego Cesarstwa Rzymskiego jako cesarscy elektorzy i areykanclerze. Tutaj działał słynny wynalazca Jan Gutenberg. Zmierzch miasta przypadł na czasy wojen napoleońskich, gdy na krótki okres stało się francuskim Mayence. Mimo, iż nie udało mu się już odzyskać dawnego znaczenia, z racji strategicznego położenia stało się celem alianckich nalotów bombowych podczas drugiej wojny światowej. Dzisiejsza Moguncja pełni rolę administracyjnej stolicy Nadrenii-Palatynalu.

Dworzec kolejowy położony jest na północny zachód od centrum miasta. W pobliżu, przy Bahnhofstrasse mieści się biuro informacji turystycznej (pn.-pt. 9.00-18.00, sb. 9.00-13.00: «286210). Jeśli lecisz samolotem z lub do Frankfurtu możesz zatrzymać się w Moguncji – port lotniczy leży pomiędzy obu miastami, a kolejka S-Bahn jeździ kilka razy na godzinę (podróż z lotniska trwa niecałe 30 min).

Odcinek Renu pomiędzy Moguncją a Koblencją cieszy się szczególną popularnością wśród turystów. Parowce odbijają z przystani kolo ratusza (rejsy tylko od marca do października): tutaj też mieszczą się biura Linii K-D («2451 I), Przy Gartenfeldstr. 8 znajduje się biuro Mitfahrzentrale, gdzie można dowiadywać się o możliwość zabrania się do określonego miasta prywatnym autem w roli pasażera, który pokrywa część kosztów podróży («671051).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>