Zabytki w Fritzlar

Katedra, wzniesiona w najbezpieczniejszym miejscu obwarowanego miasta, zawsze należała do jego najważniejszych budowli. Obecna konstrukcja, którą poprzedziła świątynia ufundowana jeszcze przez św. Bonifacego, założyciela Fuldy, była zamierzona w malowniczym późnoromańskim stylu, charakterystycznym dla Nadrenii. Z tego okresu pochodzi potężna zachodnia fasada z parą bliźniaczych wież i przedsionkiem. Reszta kościoła należy już do gotyku.

Skarbiec i muzeum katedralne (Domsehatz und Dommuseum: pn.-sb. 10.00-12.00 i 14.00-16/17.00: 2 DMj mieszczą się w budynkach przyległych do krużganków. Można podziwiać tu wspaniałe skarby, wśród których poczesne miejsce zajmiują relikwie św. Bonifacego, wysadzany drogimi kamieniami krzyż cesarza Henryka IV oraz najstarsza niemiecka monstrancja datowana na 1320 r. Ten sam bilet uprawnia również do wstępu do krypt. Większa z nich skrywa czternastowieczny grobowiec św. Wigberta, pierwszego Opata Fritzlar, z wizerunkiem dostojnika trzymającego makietę swego kościoła. W górnych pomieszczeniach jest biblioteka, posiadająca cenne książki i manuskrypty, oraz pokój muzyczny (Musikzimmer), którego ściany ozdobiono w XIV stuleciu barwnymi freskami.

Dokładnie naprzeciw katedry stoi ratusz, jeden z najstarszych w Niemczech, który wciąż spełnia swe funkcje. Pierwotna budowla zachowywała porządek charakterystyczny dla świeckich domów w Fritzlar, łącząc dolną kamieną kondygnację z nadbudową zmuru pruskiego. Tę ostatnią zastąpi! z czasem pokryty dachówką dach z mansardowymi oknami. Oddalony jedną przecznicę na północ rozciąga się miejski rynek (Marktplatz) otoczony pięknymi domami z muru pruskiego, których wszystkich razem jest w Fritzlar 450. Najświetniejszym jest piętnaslowieczny Dom Gildii Bractwa św. !Michała (Gildehaus der Michaelsbruderschaft), wzniesiony po wschodniej stronie rynku. Na środku placu stoi renesansowa Studnia Knianda (Rollandsbrunnen), stanowiąca bardziej stonowany w wyrazie odpowiednik dumnych posągów legendarnych bohaterów, jakich wiele spotyka się w hanzeatyckich miastach na północy Niemiec.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>