Zabytki w Fritzlar – kontynuacja

Na Burggraben, na zachód od rynku, znajduje się bodaj najpiękniejsze dzieło miejscowych budowniczych posługujących się techniką muru pruskiego, stary Dom Weselny (Hochzeitshuus: 10.00-12.00 i 15.00-17.00, sb. nicczyn.: 2 DM). Wzniesiono go przy końcu XVI w. z przeznaczeniem na uroczystości weselne i miejskie święta. Wspólnie z przyległą patrycjuszowską rezydencją tworzy dziś muzeum regionalne o nadzyczaj interesujących zbiorach. Obok zwyczajowych eksponatów z dziedziny archeologii, historii i folkloru, można tu oglądać pięknie malowane dachówki, podobne do tych jakie po dziś dzień widuje się na domach w tej okolicy. Osobne pomieszczenie przeznaczono na niekonwencjonalną, i niejednokrotnie wywołującą wesołość, kolekcję dziwacznych wynalazków, w przeważającej części będących płodami umysłu utalentowanego, acz nad wyraz ekscentrycznego miejscowego inżyniera. Niepowtarzalna okazja, aby zapoznać się z konstrukcją powietrznego bicykla!

Poza obszarem starego miasta niewiele jest do podziwiania. Pewną atrakcję stanowi klasztor urszulanek (Ursulienklosler), nieprzerwanie istniejący w czternastowiecznych murach, którego kościół otwarty jest dla zwiedzających. Warto także przemierzyć około kilometra kierując się na wschód od centrum ulicą Fraumiinster, aby dotrzeć do świeżo odnowionego Fraumiinster, najstarszego budynku w Fritzlar, stojącego wewnątrz ogrodu, którego zewnętrzne mury wzoszą się nad Hderem. Jego kamienne fundamenty pamiętają czasy Karolingów, charakterystyczna nadbudowa zmuru pruskiego pochodzi z epoki gotyku. Wnętrze zdobią romańskie freski.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>