Wycieczka w górę Lahnu

Z Lahnstein warto wybrać się w górę rzeki Lahn piękną doliną i uwolnić się na chwilę od chmary turystów okupujących dolinę Renu, Większa część rzeki leży w Hesji lecz jej dolny bieg należy do Nadrenii-Palalynatu.

Pierwszym miastem na trasie jest BAD EMS, modne, eleganckie i bardzo drogie uzdrowisko, gdzie dalej panuje atmosfera, która w przeszłości przyciągała do wód takie osobistości, jak król Prus Wilhelm I. Podczas jego pobytu w kurorcie w lipcu 1870 r. doszło do wydarzeń, które sześć miesięcy później doprowadziły do zjednoczenia Niemiec (zob. ramka).

Nieco w górę rzeki leży Nassau, kolebka słynnej dynastii Oranien-Nassati (zob. Sic gen sir. 300). Mimo związków z historią miejscowość nie jest atrakcją turystyczną. Lepiej więc udać się do DIEZ, siedziby jednej z linii rodu Nassau. Miasto leży u stóp średn i owi ecznego zaniku, ogromnej budowli, która hardzi ej przypomi na warowną wieżę niż zamek. Obecnie służy on jako schronisko młodzieżowe («06432/2481: /ł). Także w samym Diez znajduje się barokowy Zamek Oranienstein (wycieczki z przewodnikiem codz. 9.30-11.30 i 14.00-16.00: 2 DM), dom rodzinny dynastii, która osiadła tu wreszcie po latach wojen. Pełno tu mebli i obrazów z XVII i XVIII w. Stąd już tylko krok do granicy Hesji i do Limburga (zob. str. 102-103).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>