Wormacja

Otojedno z wiekopomnych miejsc Zachodu, tu była świątynia Rzymian, królewska twierdza Nibelunga, pałac Karola Wielkiego, dwór księcia biskupa Wormacji. Inskrypcja na katedrze w Wormacji. 40 kilometrów na południe od Moguncji leży dawne miasto cesarskie WORMACJA (Worms). Na jej obszarze wznosiły się przed wiekami osady plemion celtyckich, wyparte w czasach późniejszych przez rzymskie kohorty. W V w. Wormacja przez krótki czas pełniła rolę stolicy królestwa Burgundów. Jego dzieje stały się kanwą słynnego niemieckiego eposu narodowego, Pieśni o Nibehmgach (zob. ramka). Wormacja była ulubioną siedzibą monarchów, tutaj odbyły się cesarskie zaślubiny zarówno Karola Wielkiego, jak i Fryderyka Barbarossy. Tutaj w roku 1122 zawarty został pierwszy konkordat kładący kres waśniom pomiędzy cesarstwem i stolicą papieską. Miasto rozkwitło wspaniale w epoce średniowiecza i przez pewien czas odgrywało ważną rotę polityczną w dziejach narodu, stając się siedzibą sejmu Rzeszy. Do historii przeszły obrady w 1521 r,, zakończone wydaniem edyklu skazującego na banicję Marcina Lutra. Niestety, większość budowli będących świadkami wspaniałych dziejów Wormacji unicestwiła wojna o sukcesję toczona przeciw Francuzom: kilka ocalałych zabytków zdobi nowoczesne i funkcjonalne powojenne centrum dzisiejszego miasta. Przed wiekami Wormację obdarzono przydomkiem „Mała Jeruzalem” z uwagi na liczebność tutejszej społeczności żydowskiej: ocalałe ślady jej kultury należą do ważniejszych pamiątek wielkiego niegdyś dziedzictwa kulturowego diaspory w Niemczech.

Biorąc pod uwagę obecne rozmiary Wormacji, tutejsze stare miasto wydać się musi niezwykle duże. Na jego obrzeżach znajdują się zabytki kultury żydowskiej, w środku stoi katedra. Poza centrum znalazło się kilka miejsc zasługujących na uwagę, szczególnie warto odwiedzić winnice Liebfraumitch.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>