Weinstrasse – dalszy opis

Kolejnym przystankiem na Weinstrasse jest NEUSTADT – miasteczko z tradycyjną zabudową z muru pruskiego, położone u stóp pasma Haardt. należącego do Wogezów. W ostatnich latach XVI w. palatyn Casimir założył tu uniwersytet kalwiński Casiini- rianum, usytuowany dziś przy Ludwigstrassc. W centrum, przy rynku, stoi piękny gotycki kościół Najświętszej Marii Panny, wewnątrz znajdują się groby palatynackich książąt. Neustadt wchłonęło wysuniętą na południe wioskę HAMBACH, ponad którą rysują się kontury potężnego neogotyckiego zaniku. Wzmiankę na kartach niemieckiej historii zawdzięcza on temu, iż z jego wież, w roku 1832, po raz pierwszy powiewała trójkolorowa, czamo-czerwono-złota flaga zjednoczonych Niemiec. Wywiesili ją niemieccy patrioci, manifestując w ten sposób wolę połączenia kraju podzielonego wciąż, na dziesiątki księstw, księstewek i hrabstw. W Hambaeh, administracyjnie przynależnym do Neustadt, znajduje się schronisko młodzieżowe, Hans-Geiger-Str. 27 («06321 / 2289: {2j). Z Hambaeh regularnie kursują autobusy na położone ok. 4 km na wschód wzgórze Kalmit (673 m), skąd roztacza się urzekający widok na dolinę Renu, aż po Spirę i Ludwigshafen.

Przyjemną wycieczką będzie podróż do LST. MARTIN, małej mieściny z licznymi, skrytymi wśród winnej latorośli restauracjami, leżącymi wzdłuż wąziutkich uliczek. N ajc iekawszym zabytkiem St. M ani n j est Krop sb urg – pozostałości X111 – wiecznej twierdzy, poważnie zniszczonej przez Francuzów w XVII stuleciu. W dobrym stanie przetrwa! spory fragment zamkowych murów i część wieży.

Kilka kilometrów na południe leży EDENKOBEN: oznakowany szlak prowadzi do XIX-wiecznego zamku Villa Ludwigshóhc(lV-IX 9.00-13.00 i 14.00-18.00: X-1II 9.00 – 13.00 i 14.00-17.00: 2 DM). Został on wzniesiony dla króla Ludwika I Bawarskiego, obejrzeć warto ciekawe freski i plafony. W zamku mieści się niewielkie muzeum, poświęcone głównie twórczości niemieckiego malarza impresjonisty, Maxa Slevogta. Z Edenkoben dojechać można do RHODT, typowego miasteczka regionu winnic z mnóstwem Winzerhauser z muru pruskiego. Ponad niektórymi ulicami, jak na przykład Dieschimerstrasse, pnie się dla ozdoby splątana winna latorośl, tworząc naturalne sklepienie.

Ostatnią ważną miejscowością jest BAD BERGZABERN, architektoniczna mieszanka renesansu i baroku. Znajduje się tu imponujący swego czasu zamek książąt Zweibriicken, przyćmiewa go jednak mniejsza rezydencja. Zajazd Pod Aniołem (Gasthaus zum Engel), niewątpliwie jedna z najwspanialszych budowli renesansowych Pala- tynatu. Przy Altenbergweg mieści się schronisko młodzieżowe (»06343/8383: (Sj). Oprócz tego jest tu wiele pensjonatów (©-(D).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>