Termy Cesarskie i amfiteatr

Za Landesmuscum znajdują się Termy Cesarskie (Kaiserthermen), wybudowane przez Konstantyna. To jeden z największych zespołów łaźni rzymskich, ich ogrom widoczny jest nawet dzisiaj, pomimo – rzecz jasna – znacznego zniszczenia obiektu. Zachowały się właściwie tylko miny Caldarittm – łaźni parowej, a także rozległy podziemny sy stem ogrzewania, dostępny dla zwiedzających, Średniowieczni możnowładcy zamienili termy na zamek wchodzący w skład miejskich murów obronnych, zachowanych fragmentarycznie do tej pory. Kierując się na powrót do centrum ulicą Olewiger i dalej Siidallee, można napotykać drugi kompleks rzymskich łaźni – Barbarathermen. Pochodzą one z II w. n.e., na pierwszy rzut oka stanowią jedynie bezkształtne rumowisko, sterty gruzu, ledwo rysujące się fundamenty i szczątki ścian. Zachowała się tylko podziemna część term, olbrzymi labirynt przejść, kanałów’ i komnat.

Z łaźni cesarskich dobrze oznakowana droga wiedzie do amfiteatru. Zbudowano go około lOOr. n.e. na zboczach Pctrisbcrg, ponad miastem. Amfiteatr jest najstarszą z ocalałych rzymskich budowli Trewiru. Posiada około 21) tysięcy miejsc siedzących, dobrze widoczne są klatki o łukowych sklepieniach, w których trzymano zwierzęta. Można też zajrzeć pod arenę, wspartą częściowo na drewnianych klockach, przebiega pod nią skomplikowany i nadal działający system odwadniający, osadzony w łupkowym podłożu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>