Simeonstrasse i Hauptmarkt

Od Porta Nigra do Hauptmarkt (Głównego Rynku) prowadzi, podobnie jak za rzymskich czasów, Simeonstrasse, bardzo ruchliwy ciąg handlowy, przeznaczony wyłącznie dla ruchu pieszego. Przy deptaku wznosi sit: kilka interesujących zabytków średniowiecznych. Najważniejszy z nich to Dreikonigenhaus (Dom Trzech Króli), pochodzący z pierwszej potowy XIII w. Jest to wczesnogotycka wieża mieszkalna, podobna do znanej budowli w Ratyzbonie. Stanowiła ona swego czasu bezpieczny dom zamożnej, kupieckiej rodziny. Oryginalne drzwi frontowe umieszczone są wysoko nad ulicą, na poziomie pierwszego piętra – parter nie posiada w ogóle żadnego wejścia od tej strony. Istniały zapewne wiodące na piętro drewniane schody, które w razie potrzeby dawały się iatwo rozmontować, ich funkcję mogła spełniać też zwykła drabina.

Na Rynku Głównym letnią porą skupia się życie Trewiru. Pełno tu straganów z owocami i kwiatami. U stóp fontanny św. Piotra (Petrusbrunnen) ozdobionej renesansowymi rzeźbami, uosabiającymi Cztery Cnoty, równie chętnie przesiaduje miejscowa dzieciarnia, jak i grupy punków. Opodal wznosi się wysmukła kolumna, na której szczycie w połowie X w. ustawiono Marktkreuz, zastąpiony obecnie kopią. Po zachodniej stronie rynkowego placu znajduje się póżnogotycka Steipc. dawna sala bankietowa władz miejskich, gdzie obecnie mieści się kawiarnia i droga Ralskeller. Obok, przy Dietrichstrasse, wznosi się zrekonstruowany pieczołowicie od samych podstaw Rotes Haus (Czerwony Dom): widnieje na nint napis głoszący, iż Trewir jest znacznie starszy od Rzymu. Nieco dalej stoi Frankenturm, romańska wieża, której surowy wygląd kontrastuje ze zdobionym Dreikonigenhaus, z południowej strony Hauptmarkt, przez barokowy portal przechodzi się do St. Gan- goifskircbc. Gotycki kościół, zbudowany wiatach 1410-60 przez mieszczan Trewiru miał przewyższyć katedrę i w ten sposób zakwestionować potęgę polityczną arcybiskupów. Ostatecznie mieszczanie cel swój osiągnęli w 1507 r„ gdy ukończono wieżę, wyższą od wieży katedry. Arcybiskup nie mógł pogodzić się z tym faktem i nakazał powiększyć południowo-zachodnią wieżę swej świątyni, aby w ten sposób przywrócić naruszoną przez dumnych obywateli hierarchię. Biorąca tu początek Flcischstrasse prowadzi na południowy wschód do placu Kornmarkl, w którego centrum stoi barokowa fontanna św. Jerzego (Georgenbrunncn).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>