Pozostała część miasta Spira

Kierując się wzdłuż Grosse Himmeigas.se, która biegnie od katedry, dojść można do barokowego kościoła Świętej Trójcy (Dreifaltigskirche). Wzniesiono go w latach 1701 – 17, by choć częściowa odrobić straty poniesione przez Spirę w wojnie o sukcesję Pala- tynatu. Kilkaset metrów stąd, przy Komgasse, stoi pochodzący z przełomu XIII i XIV wieku kościół św. Ludwika (St, Ludwig-Kirche), gdzie przechowywane jest jedyne na terenie Palatynatu ocalałe antependium średniowiecznego ołtarza oraz późnogotycki ołtarz skrzydłowy, zwany Bossweiler Altar.

Najokazalsza ulica Spiry, Maximilianstrasse, prowadzi długim traktem od katedry, na końcu nieco się rozszerza i tworzy obszerny plac. Wśród kolorowych barokowych i rokokowych kamienic stoi ratusz (wnętrze można zwiedzać w godzinach pracy urzędu miejskiego) oraz dawna mennica (Alte Münze). Xll-wieczna brama Altpörtel jest jedynązachowaną częścią dawnych murów obronnych (IV-X pn.-pt. 10.00-12.00 i 14.00- !6.00, sb. i nd. 10.00-17.00: 1 DM). W XVI w. zbudowano na jej szczycie galerię otoczoną kolumnami. Z góry rozciąga się wspaniały widok na Spirę i okolice.

Idąc w dół Gilgenstrasse i przecinając Bartholomäus-Wettz-Platz, dochodzi się do kościoła zwanego Gedächtniskirche der Reformation, albo Retscherkirche (pn.-pt. 16.00 – 18.00, nd. 11.00-13.00: wolne datki). Jest to ciężka, neogotycka świątynia wzniesiona na przełomie wieków dla upamiętnienia obrad Reichstagu w 1529 r., podczas których zwolennicy Lutra złożyli protest przeciwko edyktowi wormackiemu. W hallu znajduje się pomnik wielkiego reformatora religii: ozdobę kościoła stanowi ciekawy cykl witrażowy. Niceo dalej na wschód, przyAllerhciligenstrasse 9, położony jest Dom Feuerbacha (Feuerbachhaus: pn.-pt. 16.00-18.00: nd. 11.00-13.00: wolne datki). Tutaj urodził się malarz epoki romantyzmu, Anzelm Feuerbach (1829-80): malował przede wszystkim pehie rozmachu sceny mitologiczne w stylu włoskim. Skromny, parterowy budyneczek służy dziś jako małe muzeum z regularnie zmienianymi wystawami. Jest tu także mała winiarnia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>