Północne stare miasto – Frankfurt

Parę minut drogi na północ od klasztoru karmelitów, przy Grosser Fl irschgraben 23, mieści się Dom i Muzeum Goethego (Goethehaus und Goethe-Museum: IV-IX pn.-sb. 9.00-18.00, nd. 10.00-13.00: X-III pn.-sb. 9.00-16.00, nd. 10.00-13.00: 4 DM). Spalony doszczętnie podczas wojny budynek zrekonstruowany został z nadzwyczajną wiernością. Turyści odwiedzają tłumnie miejsce narodzin, dzieciństwa i lat pierwszej młodości wielkiego poety.

Cześć, jaką obdarzają Johanna Wolfganga Goethego współrodacy, porównać można z estymą, jaką cieszą się u nas wszyscy trzej wieszczowie razem wzięci. (Goethe, żyjący na przełomie XVIII i XIX w. wywarł zresztą ogromny wpływ na polską literaturę, nie tylko romantyczną.) Był czynny literacko przez około sześćdziesiąt lat, uprawiał poezję, prozę, dramat oraz krytykę. Jako niezwykle wszechstronny umysł interesował się nie tylko wiedzą humanistyczną, lecz także naukami przyrodniczymi. Za szczytowe osiągnięcie twórcy zwykło się uważać Fausta – genialną tragedię w dwóch częściach, w której dotyka on bez mała wszystkich problemów kultury europejskiej. Pierwszy szkic dramatu Goethe napisał jeszcze w młodości, dzieło dojrzewało powoli – ostatecznie ukończone zostało tuż przed śmiercią artysty w 1832 r.

Dzisiejszy Dom Goethego to powojenna imitacja autentycznej siedziby rodzinnej poety, można tu odnaleźć zaledwie parę oryginalnych przedmiotów, cudem ocalałych z wojennej pożogi. Pokaźny księgozbiór zawiera kilka rękopisów dzieł Goethego, nie może się jednak równać z imponującą kolekcją Weimaru, gdzie pisarz spędził większą część życia. Przez wiele lat kierował tamtejszym teatrem we współpracy z Fryderykiem Schillerem,

Po sąsiedzku, przy Kleiner Hirschgraben jest kościół św. Katarzyny (St. Kathari- ncn-Kirche), miejsce chrztu i konfirmacji Goethego. Naprzeciwko znajduje się Hauptwache, osiemnastowieczny, barokowy budynek, który był kiedyś największym posterunkiem policji we Frankfurcie. Obecnie mieści się tu droga śródmiejska kawiarnia: podczas gdy stacja o tej samej nazwie łączy w jeden węzeł komunikacyjny prawie wszystkie linie frankfurckich kolei miejskich S- i U-Bahn.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>