Plac Friedricha i jego okolice

Frankfurter Strasse otwiera się na rozległą przestrzeń Friedrichplatz, przy którym stoi pierwszy w Europie budynek wzniesiony dla celów muzclanych. Budowniczym Muzeum Fredericianum był Simon-Louis du Ry, zamówienie to poprzedziło jego pracę nad zamkiem na Wzgórzu Wilhelma. Obecnie w gmachu urządzane są ekspozycje czasowe, ma tu również siedzibę biuro organizacyjne wystawy dokumenta. Zainaugurowana w 1955 r. retrospektywa sztuki XX wieku, stała się multi-medialnym wydarzeniem obejmującym wszystkie dziedziny i techniki współczesnej twórczości artystycznej, od malarstwa po video-art. Rozrzucone po placach i ulicach Kassel nowoczesne rzeźby są często pamiątkami minionych edycji dw.umenta, które coraz bardziej przybierają charakter totalnego festiwalu sztuki, zagarniającego całe miasto w obszar prezentacji i działań artystycznych. Najbliższe dacumenta odbędą się w okresie od czerwca do września 1997 r., następne – pięć lat później.

Po przeciwnej stronie gmachu Fredericianum, przy Steinweg 2, wznosi się Otto- ncum, pierwszy w Niemczech stały teatr, wybudowany w początkowej dekadzie siedemnastego wieku. Dzisiaj znajduje się tu Muzeum Przyrodnicze (Naturkundemuseuni: wt.-pt. 10.00-16.30, sb.-nd. 10.00-13.00: bezpł.), szczycące się jednymi z najstarszych w Europie zbiorami z zakresu historii naturalnej. Podążając na północ wzdłuż Oberste Gasse lub Mittelgasse, dojdziesz do kościoła św. Marcina (St. Marti ns- kirche). W nalępstwie wojennej katastrofy budynek legł w gruzach wraz z całym śródmieściem i został odbudowany bez szczególnej dbałości o przywrócenie pierwotnego kształtu. Zasługuje na krótką wizytę z uwagi na olbrzymi renesansowy monument upamiętniający landgrafa Filipa Wspaniałego, opiekuna Lutra i założyciela marbursktego uniwersytetu.

Na południowo-wschodnim krańcu śródmieścia, nad brzegami Fuldy, leży jeszcze jeden rozległy park barokowy, Karlsaue. Z tej samej epoki pochodzi Oranżeria, długi, pomarańczowy pałac, stanowiący pomieszczenia Muzeum Astrnnomiii Techniki(Mu- seum fijr Astronomie und Technikgcschichte: wt.-nd. 10.00-17.00: 3 DM, sb. bezpł.). Na interesującą kolekcję składają się in.in. cenne przyrządy naukowe służące dawnym badaczom ziemi i nieba. Wśród nieb można oglądać instrumenty do pomiarów astro- micznych, wykorzystywane w obserwatorium, jakie istniało w dawnym zamku od 1560 r. jego założenie przez landgrafa Wilhelma IV było przedsięwzięciem o posmaku wręcz rewolucyjnym. W sąsiedztwie znajduje się Marmorhad, pawilon bogato zdobiony marmurowymi rzeźbami i reliefami o tematyce mitologicznej, kryjący wewnątrz basen. Nieco na południc oddalonajest przepiękna wyspa obsadzona drzewami i krzewami, nierzadko egzotycznego pochodzenia, tonąca latem w kwiatach Blumcninsel Sicben- bergen (codz. 1V-X 10.00-19.00: I DM)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>