PALAIYNAT I SAARAN CZ. II

Za czasów starożytnych Ren wyznaczał granicę potęgi Rzymu i powstające wówczas na zachodnim brzegu rzeki osady i miasta wywierały istotny wpływ na rozwój państwa i narodu niemieckiego. Dla przykładu, w epoce Świętego Cesarstwa Rzymskiego znaczenie Nadrenii-Palatynalu jasno charakteryzował fakt, iż dwu spośród siedmiu elektorów było arcybiskupami Moguncji i Trewiru, kolejny zaś nosi! tytuł Pfatzgrąfa, czyli hrabiego palatyna reńskiego (nb. ostatni potomek rodu mieszkał na ziemiach, które obecnie należą do Badcnii-Wirtembergii: dzisiejszy kraj związkowy nazwę swą przejął od terytoriów reńskiego palatyna). Wzorem Rzymian Francuzi częstokroć uznawali Ren za naturalną granicę swej władzy, kilkakroć w historii usiłowali zapanować nad tym obszarem (wojna o sukcesję Palatynatu w 1689 r., lata wojen napoleońskich, próby utworzenia suwerennego państwa nadreńskiego po pierwszej wojnie światowej), wywierając tym głęboki wpływ na losy Europy.

Od południowego zachodu do Nadrenii-Palatynatu przylega miniaturowa prowincja Saary (Saarland). Jej bogactwa mineralne spowodowały, że przez długie lata była kością niezgody między Niemcami a Francją. Obecnie Saara jest regionem przemysłowym. Pod względem turystycznym jest to najmniej ciekawa część Niemiec. Niemniej posiada ona kilka pięknych miejsc i tętniącą życiem stolicę Saarbrücken.

By swobodnie podróżować po Nadrenii-Palatynacie, niezbędny jest własny środek lokomocji. Jeśli się go nie posiada, lepiej zdać się na komunikację autobusową z uwagi na bardziej malownicze trasy podróży. Nader atrakcyjne letnią porą są oczywiście wycieczki statkiem po wielkich rzekach. Region dysponuje sporą liczbą hoteli, schronisk młodzieżowych i kempingów, jednakże lepiej z góry zarezerwować nocleg, jeśli planuje się podróż w pełni sezonu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>