Okolice Römerbergu

Na wschód od Römerplatz rozciąga się obszar współczesnej zabudowy, budzącej sprzeczne odczucia. Dominujący akcent stanowi tu okazała budowla zwana Kultur-Schirn, wielofunkcyjne centrum kulturalne. Ma ona kształt szklanego tunelu (gdzie regularnie odbywają się prestiżowe wystawy), połączonego z obszerną rotundą, która mieści galerię oraz kawiarnię. Frankfurtczycy ochrzcili ją mianem „Federalnej kręgielni’’, funkcjonuje też – ze względu na bliskość katedry – bardziej wyrafinowana nazwa, „Mord w katedrze”. Bez względu na ocenę wyglądu tej instytucji – zależną od prywatnych zapatrywań na postmodernizm – pozostaje ona śmiałą próbą przywrócenia Römerbergowi tradycjnej roli centrum, w którym zawsze najpełniej tętniło życie Frankfurtu. Prawie równolegle do Kultur-Schirn, granicząc od południa z Saalgasse, ciągnie się rząd zwieńczonych ozdobnymi szczytami kamieniczek, które mimo jak najbardziej współczesnego projektu, konstrukcji i wykonania nasuwają nieodparte skojarzenia ze średniowieczem.

Poza nimi rozciąga się Ogród Historyczny (Historischer Garten), gdzie spośród zieleni wyłaniają się ruiny budowli z epok Rzymian i Karolingów oraz z czasów średniowiecza. Po przeciwnej stronie, patrząc na ukos, dostrzeżesz czternastowieczne sukiennice, czyli Leinwandhaus (wt. i cz.-sb, 11.00-18.00, śr. 11.00-20.00: 4 DM). Obecnie mieszczą się tu trzy galerie, w jednej z nich odbywają się na ogól międzynarodowe wystawy fotograficzne.

Nieco na północ, przy Domstrasse, znajduje się Muzeum Sztuki Współczesnej (Museum fur Moderne Kunst), którego konstrukcja kojarzy się z oryginalnym dziełem szalonego cukiernika. Muzeum ściągnęło na siebie sporo krytyki, eksponując prace, które – w społecznym odczuciu – na razie jeszcze na to nie zasługują. Kolekcja zawiera obrazy słynnych powojennych artystów, takich jak Beuys, Warhol i Lichtenstein.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>