Odenwald

Odcnwald – tak zwie się rozległy, górzysty i zalesiony, region obejmujący najbardziej na południe wysuniętą część Hesji, rozciągający się również poza jej granicami, na obszarze Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii. Swoim zasięgiem odpowiada rezerwatowi przyrody Naturpark Bergstrasse-Odenwald. Wzdłuż jego zachodnich krańców prowadzi Bergstrasse-„górska droga”, której myląca nazwa wywodzi się jeszcze z czasów rzymskich: Strata Montana była wówczas znaczącym traktem wojskowym. W średniowieczu stał się on popularnym szlakiem handlowym: licznie po obu jego stronach rozmieszczone zamki miały za zadanie strzec kupieckiego dobytku, narażonego na napaści ze strony rabusiów zaczajonych w bagiennych ostępach wokół Renu. Dziś Bergstrasse oznacza trasę turystyczną łączącą Darmstadt oraz Heidelberg i kojarzy się Niemcom z hojnością drzew owocowych, które wcześniej niż gdziekolwiek indziej zakwitają tu już na przełomie marca i kwietnia. Im bardziej na wschód, w głąb Odenwaldu, tym więcej spotyka się malowniczo wśród wzniesień położonych miasteczek z pruskiego muru, gdzie po dziś dzień ludność uprawia tradycyjne rzemiosła.

Do wszystkich atrakcyjnych miejsc położonych wzdłuż Bergstrasse najłatwiej dotrzeć samochodem. Mimo to z powodzeniem można zdać się na transport publiczny. Większość miejscowości leży na trasie linii kolejowej, pozostałe mają dobre połączenia autobusowe. Z reguły heski odcinek Beigstrasse wiedzie od jednego miasteczka do drugiego, nie mijając żadnego w odległości większej, aniżeli kilka kilometrów. Jeśli brak ci czasu, by przemierzyć całą trasę, nic rezygnuj przynajmniej z wizyty w Lorsch i Auerbaeh.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>