Muzeum Miasta Wormacji i Heiliger Sand

Ulicą Dechaneigasse dojść można do kościoła św. Magnusa (Magnuskirche), pierwszej rzymsko-katolickiej świątyni w południowo-zachodnich Niemczech, która została przekształcona w zbór protestancki. Fundamenty pod tę budowlę kładziono w epoce Karolingów, lecz od tego czasu przeszła tyle przeróbek i modyfikacji, iż dziś w niczym już nic przypomina pierwotnej świątyni. Około 50 ni stąd wznosi się kolegiata św. Andrzeja (Andreasstift), którą tworzą romański kościół i krużganki klasztorne. Mieści się w nich obecnie Muzeum Miasta Wormacji (Museum der Stadt Worms: wt.-nd. 10.00-12.00 i 14.00-17.00: 3 DM). W kościele znajduje się kolekcja średniowiecznej rzeźby sakralnej. W części klasztornej jest komnata Lutra (Lutherzimmer) z eksponatami dotyczącymi wydarzeń Lutherreichstag i początków reformacji, jest tu m.in. kilka oryginalnych pism Lutra. Inne sale gromadzą różnorodne przedmioty tak z epoki preromańskiej, jak i z czasów współczesnych. Zaraz za kolegiatą widać szczątki dawnych murów miejskich z nienaruszoną bramą św. Andrzeja (Andreastor).

Wzdłuż murów biegnie nowoczesna droga. Na jej południowo-zachodnim krańcu leży Heiliger Sand, najstarszy cmentarz żydowski w Europie, świadectwo niegdysiejszego znaczenia diaspory womiackicj (zob. ramka). Najstarsze, pięknie zdobione i rzeźbione nagrobki pochodzą z 1076 r. Z niewiadomych powodów nie są one zwrócone w stronę Jerozolimy, jak każe tradycja. Jedynym wyjątkiem jest grób męczennika Rabbiego Meira von Rothenburg. Cmentarz cudem przetrwał lata Trzeciej Rzeszy, jego zapuszczenie i odległość od miasta nie powinny się ile kojarzyć. Żydzi nie dbali o cmentarz i go nie odwiedzali, gdyż wierzyli, że przez kontakt ze zmarłymi, którzy powinni spoczywać w .spokoju, człowiek staje się nieczysty. W l‘)l 1 r. cmentarz został zamknięty i tylko najbardziej szacowne rodziny zachowały prawo do grzebania tu swoich zmarłych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>