Muzeum Gutenberga

Przy Liebfrauenplatz, leżącym w sąsiedztwie rynku, stoi różowo tynkowany Haus zum Römischen Kaiser, gdzie mieści się Muzeum Gutenberga, znane również jako Światowe Muzeum Sztuki Drukarskiej (Weltmuseuni der Druckkunst: wt.-sb. 10.00-18.00, nd. 10.00-13.00: bezpł.): aktualne ekspozycje prezentowane są w nowoczesnym budynku z tyłu. Do 1978 r. Moguncja posiadała tylko drugi tom słynnego dzieła Jana Gutenberga – Biblii 42-wierszowej, która wykonana została w latach pięćdziesiątych XV w. czcionką o przepięknym gotyckim kroju, w ilości ok. 165 egzemplarzy na papierze oraz 35 na pergaminie. W późniejszym czasie miastu udało się sprowadzić z Ameryki jeden z czterdziestu kilku ocalałych kompletnych egzemplarzy. (Jedyny znajdujący się w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga przechowywany jest w Bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie.) Biblia Gutenberga eksponowana jest w skarbcu na drugim piętrze, obok innych druków z epoki (m.in. Apokalipsy, wykonanej nader mozolną techniką drukarską). W podziemiach muzeum oglądać można makietę warsztatu Gutenberga oraz maszyn drukarskich z lat późniejszych. Posąg Jana Gutenberga, dzieło duńskiego kla- sycystycznego rzeźbiarza Berlhela Thorwatdsena znajduje się na Gutenbergplatz, po drugiej stronie katedry.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>