Muzea przy Placu Braci Grimm i Schone Aussicht

W śródmieściu Kassel przeważa nieładna, powojenna architektura. Warto za to odwiedzić kilka interesujących muzeów. Zaczynając od zachodu, pierwsze na trasie znajdzie się Landcsmuseum (wt.-nd. 10.0017.00: 3 DM, sb. bezpł.) przy Briider-Grimm Platz, poświęcone przede wszystkim prehistorii i dawnym dziejom Hesji. Tu również można oglądać Fragment Państwowych Zbiorów Sztuki (Staatliche Kunstsammlung) obejmujący kolekcję sztuki użytkowej. W tym samym budynku znajduje się interesujące Niemieckie Muzeum Tapet (Deutsche Tapetenmuseum: godz. jw.: 3 DM, sb. bezpł.) z oryginalną kolekcją eksponatów ze wszystkich niemal epok, krajów i kontynentów.

Zaledwie o parę minut drogi na południowy wschód jest Nowa Galeria (Neue Galerie: godz. jw. 3 DM, sb. bezpł.) przy Schone Aussicht 1, która gromadzi obrazy powstałe pomiędzy rokiem 1750 a dniem dzisiejszym, a zatem w przedziale czasowym, którego nie obejmują zbiory zamku Wilhelmsiióhe. Eksponowane są przede wszystkim dzieła artystów miejscowych, zwłaszcza twórców z najstarszej niemieckiej kolonii artystycznej Willingshausen-Schwalm. Znaleźć tu jednak można również prace reprezentujące zasadnicze nurty w sztuce europejskiej ostatnich dwu stuleci, w tym kilka dzieł wszechobecnego Josepha Beuysa.

Tuż obok, w pałacyku Schloss Bellevue, przy Schone Aussicht 2, mieści się Muzeum Braci Grimm (Brüder-Grimm Muséum, codz. 10.00-17.00: bezpł.) posiadające przebogatą kolekcję poświęconą życiu i twórczości słynnych bajkopisarzy i filologów (zob. ramka str. 62). Zgromadzono lu ogromną ilość druków ulotnych, manuskryptów i pierwodruków ich dzieł. Jeśli zaliczasz się do miłośników baśni Braci Grimm, absolutnie nie możesz przeoczyć ich rękopisu pełnego autorskich adnotacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>