Marburski zamek

Biorąca początek u zachodniego wylotu rynku Nicolaistrasse wiedzie do Xlll-wieczne- go kościoła Najświętszej Marii Panny (Marienkirche). Stojąc na tarasie świątyni, podziwiać można piękną panoramę miasta i rzeki Lahn. Rozpoczynające się tuż obok schody Ludwika Bickella (Ludwig-Bickell-Treppe) stanowią najkrótszą drogą jaką można dostać się na wierzchołek miejskiego wzgórza. Łagodniejsza trasa prowadzi w kierunku północno-wschodnim i zahacza a renesansową Kancelarię (Kanzlei), która mieści obe- cnie uniwersyteckie Zbiory Religioznawcze (Religionskundliche Sammlung: pn,, śr. i pi. 10.00-13.00: bezpl.), w obszerny i ciekawy sposób ukazujące rolę Marburga w dziejach reformacji.

Marburski zamek (wt.-nd. I0.00-13.00 i 14.00-17/1 fi.00: 3 DM) położony jest na wysokości 102 m ponad poziomem Lalinu. Warowne dworzyszcze istniało w tym miejscu już wcześniej, w XII w. Fundamenty pod obecną budowlę położyła córka św. Elżbiety, Zofia Brabancka, której przyświecał cel stworzenia siedziby landgrafów nowo powstającego państwa heskiego. Na początku XIV w. Marburg utracił pozycję stolicy na rzecz Kassel, do tego czasu zasadniczy zrąb budowli był na ukończeniu, między innymi skrzydło południowe wraz kaplicą zamkową (Schlosskapelle). Jej wnętrze w kolorze ciemno różowym sprawia dość niesamowite wrażenie: z tamtej zamierzchłej epoki pochodzą też niektóre polichromie i fragmenty mozaikowych posadzek.

Równie wiekową część zamku stanowi Saalhaii po stronie północnej. Jej charakter świadczy o tym, iż wedle pierwotnych założeń zamek marburski miał spełniać rolę pałacowej rezydencji, a nie fortecy. Wspaniała Sala Rycerska (Rittersaal), największa tego typu komnata w Niemczech, nie ma dziś – wbrew nazwie – nic wspólnego z wojskowością, służy za to jako miejsce doniosłych uroczystości i zgromadzeń. Przeszła do historii goszcząc w roku 1529 uczestników Kolokwium Marburskiego, które mimo starań Filipa Wspaniałego nie doprowadziło do pojednania różnych odłamów protestantyzmu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>