Limburg

Rzeka Lahn stanowi naturalną granicę, która rozcina lesistą wyżynę dzieląc ją na dwa osobne regiony, Taunus i Westerwald. Przepływa przez Hesję, jedynie w dolnym biegu, zanim połączy się z Renem na południe od Koblencji, wpływa na teren Nadrenii-Pala- tynatu. Kilka historycznych miast, w dogodnych odstępach średnio 20 km, ulokowało się w dorzeczu Lahnu. Ich odwiedzeniu sprzyja dobra sieć dróg i połączeń kolejowych, biegnących wzdłuż nurtu rzeki.

LIMBURC, siedziba biskupstwa, leży niemal na granicy Hesji, ok. 50 km na północ od Wiesbaden. Wzniesiony został na skalnym występie po południowej stronie Lahnu. Nie potrzeba wiele czasu, by zaznajomić stęż ciekawostkami niewielkiej miejsowości, która cieszy się zasłużoną popularnością wśród amatorów jednodniowych wycieczek z pobliskiej Nadrenii.

Limburska katedra, zbudowana dokładnie w najwyższym punkcie miasta, na pierwszy rzut oka może wydać się romantyczną imitacją średniowiecznej świątyni: podobnie jak owe fantastyczne zamki, które z takim upodobaniem wznoszono w Niemczech w XIX stuleciu. W rzeczywistości jest absolutnie oryginalną budowlą z pierwszej połowy trzynastego wieku, utrzymaną w kolorystyce bieli, żółci i oranżu, o niespotykanym zarysie dachu, utworzonym przez grupę siedmiu wież i iglic. W swym zasadniczym zrębie katedra należy do późnej epoki romańskiej, jakkolwiek widać tu już niektóre elementy i rozwiązania architektoniczne znamionujące bliski gotyk. Użycie ostrych łuków i żebro- wań wydaje się jednak wynikać jedynie z powierzchownej ambicji sprostania najnowszej modzie. Budowniczowie katedry wykorzystali dekoracyjne walory gotyckich innowacji bez świadomości ich zalet dla konstrukcji budynku. Tuż przed konsekracją kościół uzyskał malowane zdobienia w postaci serii naiwnych, lecz za to pełnych życia fresków, z których większość przetrwała do naszych czasów. Zwróć szczególną uwagę na uderzający wizerunek Samsona w południowym transepcie. Po tej samej stronie, w jednej z bocznych kaplic, można podziwiać równie starą kamienną chrzcielnicę. W półocnym transepcie umieszczono sarkofag fundatora katedry, Conrada Kurzbolda.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>