Landesmuseum

Niegdysiejsze cesarskie stajnie przy Grosse Bleiche mieszczą dziś Landesmuseum (wt.- nd. 10.00-I7.0Ü: bezpł.). Imponujący dział archeologiczny posiada wśród wielu rzymskich rzeźb autentyczną Jupitersäule, kolumnę poświęconą najwyższemu z bogów Rzymu. Prezentowane są również pozostałości średniowiecznych budynków, m.in. jedna z dwu najstarszych, jakie zachowały się w Niemczech, elewacji świeckich gmachów, należąca do XlV-wiecznego Kaufhausu. Na końcu sal parterowych ulokowano galerią malarstwa. Podziwiać (u można serią dziewięciu obrazów przedstawiąjącychŹrwo/ Matki Boskiej ze szkoły Mistrza Księgi Domowej, wybitnego anonimowego artysty znad środkowego Renu. Dwie spośród namalowanych scen wyszły z pewnością spod jego ręki. Obok wiszą kopie Adama i A”wy Durera pędzla jego ucznia Hansa Bald unga Griena oraz Święty Hieronim Cranacha, a także jedno ze skrzydeł ołtarza wykonane przez Mistrza Ołtarza św. Bartłomieja (pozostałe części są w posiadaniu londyńskiej National Gallery). Na górze znajdują się płótna holenderskich malarzy XVII w. oraz zbiory działu współczesnego, gdzie przede wszystkim godne uwagi są barwne rysunki Chagalla (eksponowane jedynie od czasu do czasu). Muzeum posiada również pokaźną kolekcję szkła secesyjnego,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>