Kiedrich I okolice

Z Eltville autobus zabierze cię do KIEDRICH – miasteczka jakby żywcem przeniesionego wprost ze średniowiecza, nad którym górują ruiny zamku Scharfenstein. Turystów przyciąga XV-wieczny kościół św. Walentego (St. Valentinus-Kirche: 1V-X wt.- nd. 14.30-16.00), niegdysiejszy cel pielgrzymek nieszczęśników dotkniętych chorobą św. Walentego, czyli epilepsją. Wewnątrz obejrzeć warto najstarsze (pochodzące z 1500 r.) czynne organy w Niemczech, wizerunek Madonny z Kiedrich namalowany ok. 1330 r. oraz drewniane ławy, pokryte misternymi rzeźbieniami z motywem winorośli.

Parę kilometrów na zachód od Kiedrich, wśród pokrytych gęstym lasem zboczy Gór Rheingau, w 1135 r. cystersi założyli klaszm Eberbach (1V-IX 10.00-18.00: X-1I1 10.0016.00: 1.50 DM), będący dzisiaj jedną z najlepiej zachowanych tego typu średniowiecznych budowli w Niemieczecb. Dobudowana w XIV w, kaplica, mieszcząca kilka sarkofagów, stanowi jedyne urozmaicenie w ascetycznym wnętrzu cysterskiej świątyni. Do skrytych za kościołem zabudowań, gdzie mnisi midi swoje cele, wiodą ocienione krzewami krużganki. Pośrodku klasztornego dziedzińca stoi mocno zniszczona przez czas kapliczka z bijącym w jej wnętrzu źródełkiem. Wczesnogotyckie dormitorium, przykryte imponującym sklepieniem, zbudowane w piątym dziesięcioleciu XIII w’., podobnie jak kościół zostało pozbawione architektonicznych zdobień. W refektarzu eksponowane są obecnie olbrzymie tłocznie służące niegdyś mnichom do wyciskania winnych gron. Rozwiązanie klasztoru w roku 1803 nie oznaczało zaprzestania produkcji wina. W kilku budynkach poklasztomych wciąż odbywa się prasowanie, fermentacja i leżakowanie słonecznych płodów „Eberbacher Steinberg“, dawnej cysterskiej winnicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>