Katedra w Wormacji

W centrum miasta znajduje się siedem kościołów – wszystkie powstały przed rokiem 1744. Chlubą Wormacji jest ogromna katedra, jedna z trzech monumentalnych katedr cesarskich w Niemczech. Wzniesiona w XII w. w stylu romańskim, posiada zaledwie kilka elementów gotyckich, które dodano później. Zdobią ją dwie potężne kopuły, flankują zaś cztery wieże.

Najwcześniej zbudowany chór wschodni siał się wzorem miejscowej maniery architektonicznej, wedle której ściany zewnętrzne są proste, wewnętrzne zaś zaokrąglone. Zza arkad wyglądają posągi lwów pożerających zdobycz. Ich przerażający wygląd miał odstraszać diabły. Warto zwrócić uwagę na enigmatyczną figurę robotnika z małpą na ramieniu, uważa się ją za autoportret rzeźbiarza. Jeszcze bardziej dekoracyjny jest chór zachodni, który zdobią rozety, kręte arkady i bogate płaskorzeźby. Jest to jedno z najwspanialszych dzieł architektury romańskiej. Po północnej stronie nawy głównej znajduje się Portal Cesarski (Kaiserportal). Jak podaje Pieśń o Nibehmgach, tu właśnie Krymhilda i jej bratowa Brunhilda, wiodły zażarty spór o to, której należy się pierwszeństwo przy wchodzeniu do świątyni. Pozornie błaha sprzeczka doprowadziła do zabójstwa Zygfryda i upadku Burgundów. Obecnie wchodzi się przez gotycki portal południowy (Siidportal) z kamiennymi przedstawieniami scen biblijnych. Tuż za drzwiami można zobaczyć rzeźby, które zdobiły wcześniejsze wejście do świątyni.

Po przestąpieniu progu znajdziesz sit: dokładnie na wprost olbrzymiego barokowego ołtarza głównego, dzieła Balthasara Neumanna. Z fantastycznej mozaiki barwnych plam, złota i marmuru po chwili dopiero wyłaniają się postacie przejętych trwogą apostołów, śśw. Piotra i Pawła oraz dwóch aniołów wskazujących na Madonnę z Dzieciątkiem, która zdaje się kroczyć w kierunku patrzących. Tło ołtarza stanowi okno witrażowe. Poza tym wnętrze katedry cechuje chłodne dostojeństwo i prostota wystroju. Zainteresować się warto kryptą katedralną, chociaż jest wilgotna i ponura, Stanowi ona miejsce ostatniego spoczynku pięciu pokoleń dynastii salickicj i zawiera osiem posępnych sarkofagów. W południowym transepcie znajduje się makieta miasta z okresu przed zniszczeniem go przez Francuzów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>