Katedra w Moguncji

Współczesna Moguncja rozciąga sit: po obu stronacli Renu, natomiast cale zabytkowe stare miasto, bary i restauracje znajdują się na zachodnim bizegu. Zajmuje ono dość znaczny obszar, dobrym punkiem orientacyjnym są wieże katedry.

Na rynku (Markt) przy katedrze odbywają się targi rano we wtorki, piątki i soboty. Tu stoi też niezwykle kolorowa fontanna Marktbrunnen, najpiękniejsza w Moguncji. Powstała w renesansowej pracowni Hansa BackotTena, jednego z najlepszych rzeźbiarzy niemieckich przełomu XV i XVI w., którego dzieła są widoczne w całym mieście. Fontannę zdobią aniorki, na jej szczycie stoi figura Madonny z Dzieciątkiem.

Ponad dachami Moguncji rysuje się sześć masywnych wież zbudowanej z czerwonego piaskowca katedry, która obok katedry kolońskiej zaliczana jest do najwspanialszych rzymsko-katolickich świątyń tej rangi. Zaledwie kilka lal temu obchodzono uroczyście jej tysiąclecie, chociaż, właściwie niewiele przetrwało z pierwotnej budowli – obrys parteru, niektóre niższe partie muru oraz drzwi z brązu u północnego wejścia. Katedra zbudowana jest w przeważającej mierze w Xll-wiecznym stylu romańskim.

Świątynię ściśle otaczają ze wszystkich stron zabudowania, które wzniesiono celowo, by podkreślić ogrom katedry. Dzisiejsze budynki pochodzą z XVIII w., lecz dwupiętrowa kaplica św, Gotarda (Sl.Gothiirkapelle), zbudowana z szarego kamienia, powstała w pierwszej połowie XII w. Była ona niegdyś prywatną kaplicą arcybiskupa, obecnie przeznaczona jest do indywidualnej modlitwy (wejście od strony transeptu północnego), Status katedry cesarskiej rozpoznać łatwo po specjalnie wyodrębnionym miejscu dla władcy i duchowieństwa w chórach na przeciwległych krańcach kościoła. Dwie duże i cztery małe wieże rozmieszczono symetrycznie po bokach świątyni. Zorientowana jest ona ze wschodu na zachód, czyli inaczej niż większość kościołów chrześcijańskich, z wyjątkiem bazyliki św. Piotra w Rzymie, którą mogunccy budowniczowie obrali sobie za wzór.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>