Idar-Oberstein

Koniecznie trzeba obejrzeć miasto IDAR-OBERSTEIN, położone w dolinie Nahe, na południowym końcu górskiego łańcucha: posiadające dobre połączenia kolejowe z Bingen i miastami Saary. Niegdyś by! to główny ośrodek wydobycia cennych minerałów. Obecnie, ze względu na wyczerpanie dawnych złóż, pełni funkcję centrum obróbki kamieni szlachetnych i jubilerstwa. Na Idar-Oberstein składająstę w rzeczywistości dwa miasta: Oberstein, wciśnięte w stromą, lesistą dolinę Nahe, o ciekawej, poświadczonej licznym zabytkami przeszłości, oraz położone bardziej na północ, w wąskiej dolinie strumienia Idarbach. handlowe miasto Idar.

Z rynku Oberstein dwieście czternaście schodów wiedzie do pochodzącego z końca XV w. kościoła Na Skale (Felsenkirchc: IV-V1 i IX 10.00-18.00: VI1-VUI 9,00-18.00: 2 DM), postawionego na północnym zboczu doliny Nahe. Znajduje się w nim pięcio- częściowy ołtarz z 1410 r., który zdobią malowidła przedstawiające Zycie Chrystusa. Niektóre z pięknych witraży liczą sobie tyle lat, co świątynia. Powyżej kościoła widać ruiny zamku, są to szczątki dwu średniowiecznych warowni. Roztacza się stamtąd wspaniały widok na Oberstein i dolinę Nahe. Przy rynku znajduje się Muzeum Idar- Oberstein (codz. 9.00-17.30: 5 DM), gdzie zapoznać się można z dziejami tutejszego przemysłu obróbki kamieni szlachetnych i jubilerstwa. Ukazana jest dawna technika cięcia kamieni i szlifowania ich za pomocą SddeifntiUden – olbrzymich kół z piaskowca, napędzanych siłą wartkiego nurtu Nahe. Warto przyjrzeć się bliżej na poły przezroczystym kawałkom agatu, zwanego Landschaflsachat – delikatne linie w kamieniu wydają się splatać, tworząc formy fantastycznych pejzaży.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>