Heylshofgarten i pomnik Lutra

W pobliżu katedry, w kierunku północnym, rozciąga się park Heylshofgarten. Na tym terenie znajdował się swego czasu pałac cesarski. W kwietniu 1521 r. odbywały się w nim posiedzenia Lutherreichstag, czyli sejmu Rzeszy, pośpiesznie zwołanego przez świeżo obranego cesarza Karola V, w celu wydania stosownej odpowiedzi na bullę papieską potępiającą reformację. Tu właśnie Luter odmówił wyparcia się głoszonych poglądów i został specjalnym edyktem skazany na wygnanie, co zresztą nie zapobiegło szerzeniu się nowej wiary. W parku jest prywatne muzeum sztuki (Kunsthaus Heylshof: V-X wt.-nd. 10.00 – 12.00 i 14.00-17.00: X-IV wt.-sb. 14.00-16.00, nd. 10.00-12.00 i 14.00-16.00: 2 DM). W tutejszej kolekcji, obejmującej obok malarstwa i rzeźby również sztukę użytkową, znajdują się barwne średniowieczne witraże, Madonna z Dzieciątkiem Rubensa. kilka szkiców lego artysty oraz pokaźny zbiór obrazów mistrzów holenderskich z XVII w. Posąg Adama wyrzeźbił wormacki artysta Conrad Meit, tworzący w stylu włoskiego renesansu.

Na północ od Heylshofgarten stoi największy pomnik poświęcony Lutrowi (Lutherdenkmal). Powstał on w XIX w. i przedstawia grapę osób ze słynnym teologiem pośrodku, w momencie, gdy ten składa swoje zwięzłe oświadczenie przed zgromadzeniem cesarskim: „Oto jestem tu. Inaczej postąpić nie mogę. Tak mi dopomóż Bóg. Amen.” Obok Lutra stoją Fryderyk II Mądry, elektor saski i landgraf heski Filip Wspaniały, dwaj wielcy książęta, którzy przyczynili się do sukcesu reformacji. Inne postacie to osoby zasłużone dla reform religijnych: Johannes Reuchtin, Filip Melanchton, Petrus Waldus, John Wycliffe, Jan Flus i Girolamo Savonarola. Siedzące kobiety symbolizują pierwsze miasta niemieckie, które przeszły na protestantyzm,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>