HESJA

Położona w środkowej części kraju Hesja (Hessen) uważana jest za serce Niemiec: odnaleźć można tutaj cechy kultury zarówno północnych, jak i południowych regionów. Będąc jedną z rzadziej przez cudzoziemców odwiedzanych części kraju, jest zarazem tą, która bardziej niż inne kształtuje pierwotne o nim wyobrażenia. Przyczyna tego paradoksu leży w popularności, jaką na całym świecie cieszą się baśnie Braci Grimm. Jacob i Wilhelm stali się najsławniejszymi Heseńczykami dzięki.zbiorowi ludowych opowieści, klóiych sceneria porosłych ciemnym lasem wyżyn, feudalnych zamków i miasteczek z muru pruskiego wywodzi się z tego właśnie regionu.

Współczesna Hesja powstała stosunkowo niedawno jako jednostka administracyjna stworzona przez Amerykanów po II wojnie światowej. W przybliżeniu jej obszar odpowiada terytorium księstwa utworzonego w XIII w., które apogeum swej potęgi przeżyło w dobie reformacji. Jego władca, landgraf Filip Wspaniały, był orędownikiem protestantyzmu politycznego, głównie z powodu swej zawziętości i determinacji w obliczu porażek, które sprzyjały centralizacji władzy cesarskiej i groziły przymusowym powrotem do katolicyzmu. Po jego śmierci w roku 1567 Hesja rozpadła się na cztery mniejsze państewka, które w następstwie politycznej krystalizacji dały początek dwum samodzielnym księstwom: Hessen-Kassel oraz Hessen-Darmstadt. Zasadniczo podział ów utrzymał się do czasów bliskich współczesności. Bez wpływu nań pozostały próby dalszego rozczłonkowania tych ziem. Nieustające spory prowadzone przez rody magnackie znalazły swoją kulminację w ogólnym rozlewie krwi, jakim w XVII w. była wojna trzydziestoletnia. W wyniku (ej wojny znaczna część Hesji uległa spustoszeniu.

Podstawowym „towarem eksportowym” w XVIII stuleciu stali się żołnierze najemni. Oddziały z takiego zaciągu „pomogły” wojskom brytyjskim przegrać amerykańską wojnę o niepodległość. Bardziej konwencjonalną działalność handlową rozwinęła Hesja w XIX w. W dobie rewolucji przemysłowej powstały duże koncerny nad brzegami Menu, m.in. Opel (początkowo jako fabryka maszyn do szycia).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>