Haina

HAINA to maleńka miejscowość oddalona 10 km na wschód od Frankcnbergu. Autobus wyrusza w tamtą stronę co kilka godzin, Tonąca w mrokach zapomnienia Haina słynęła niegdyś z potężnego klasztoru cystersów. Jego budynki tworzą jeden z najpełniejszych kompleksów klasztornych, jaki zachował się do naszych czasów w północnej Europie. Pośrednio jest to zasługą landgrafa Filipa Wspaniałego, który w momencie sekularyzacji klsztoru podczas reformacji, uczynił zeń największy w Hesji przytułek dla chorych i bezdomnych. Obecnie większość zabudowań należy do szpitala psychiatrycznego. Można zwiedzać masywny, wczesnogotycki kościół (Klosterkirche: o klucz należy pytać na portierni obok), stanowiący doskonały przykład szczególnych, właściwych cysterskim świątyniom, rozwiązań architektonicznych i zdobniczych, do jakich należy płaskie ukształtowanie budowli od wschodu, jednobarwne witraże, oraz krzyżo- wo-żebrowe sklepienia o lukach osadzonych na kapitelach w kształcie karykaturalnych głów. Groteskowe, tym razem zwierzęce, motywy można śledzić również na rzeźbionym siedzisku w prezbiterium. Tutaj, na południowej ścianie, umieszczono relief, zwany Kamieniem Filipa (Philippstein), na któiym Filip Wspaniały i św. Elżbieta, jego antenatka, okazują miłosierdzie ubogim. Jest lojeden z najwcześniejszch przykładów sztuki protestanckiej, powstały na zamównienie dla upamiętnienia aktu założenia hospicjum. W krużgankach można obserwować charakterystyczne dla cysterskich budowli przenikanie się stylu romańskiego i gotyckiego.

Edersee, sztuczny akwen długości 27 km o równoleżnikowym ułożeniu, znawcom historii II wojny światowej kojarzy sit: z operacją „Dambusters” (zob. str. 294). Dla większości Niemców jest to popularne miejsce letniego wypoczynku, wymarzone do uprawiania sportów wodnych. Od połowy maja do ostatnich dni września po zalewie kursują promy Persomieschijfcihrt Edersee («05623/5415), łącząc ze sobą wszyskie miejscowości letniskowe położone nad jego brzegami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>