Giessen

Swą przedwojenną sławę GIESSEN zawdzięczało oryginalnej zabudowie z pruskiego muru oraz uniwersytetowi, który powstał w początkach siedemnastego wieku i tradycyjnie przodował w naukach przyrodniczych. Niestety, dawne miasto zniszczyły bomby alianckie, zaś powojenna architektura nie grzeszy smakiem ni urodą. Traf chciał, iż właśnie Giessen armia amerykańska wybrała sobie na centrum zaopatrzeniowe i siedzibę garnizonu, co niestety nie wyszło miastu na dobre. Giessen to ważny węzeł w komunikacji kolejowej, niewykluczone więc, że znajdzie się na trasie twojej wędrówki.

Jednym z kilku ocalałych budynków z pruskiego muru jest XIV-wieczny Burgmanncn- haus (wt.-nd. 10.00-16.00: bezpł.) przy Georg-Schlosser-Strasse. W odrestaurowanych pomieszczeniach mieści się muzeum miejskie. Przy Brandplatz wznosi się inny przykład tej samej techniki budowlanej, późnogotycki Nowy Zamek (Neues Schloss). Tuż obok stoi renesansowy Arsenal (Zenghaus), którego część zajmuje uniwersytet. Pobliski XIV-wieczny Stary Zamek (Altes Schloss: wt.-nd, 10.00-16.00: bezpł.) posiada niewielką kolekcję sztuki. Za zamkiem rozciąga się stary uniwersytecki Ogród Botaniczny (Botanischer Garten), który dla celów badawczych założono jeszcze w XVII w. Bez wątpienia stanowi on dużą atrakcję. Podobnie jak Muzeum Liebiga (Liebig-Mu- seum: wt.-nd. 10.0016.00: bezpł.) przy Liebigstr. 12. poświęcone życiu i dziełu dziewiętnastowiecznego naukowca Justusa von Liebig. Stworzone przez niego akademickie laboratorium pozwoliło zapoczątkować systematyczne studia w dziedzinie chemii, przyciągając młodych adeptów tej gałęzi wiedzy z caiej Europy. W późniejszym okresie Liebig przeniósł się do Monachium, gdzie – zwolniny z obowiązku pracy dydaktycznej, która ongiś przyniosła mu rozgłos – w pełni poświęcił się badaniom naukowym oraz publikowaniu ich wyników, O doniosłym wkładzie Liebiga w rozwój giesseńskiego uniwersytetu świadczy fakt, iż uczelni nadano imię wielkiego chemika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>