Gelhausen

GELNHAUSEN położone jest 40 km na wschód od Frankfurtu, zarówno przy drodze szybkiego ruchu, jaki i linii kolejowej, które wiodą do Fuldy. Tutaj też rozpoczyna się kolejowe odgałęzienie, które przecinając obszar Vogelsbergu zmierza do Giessen. Gelnhausen jest jedną z najbardziej urodziwych oraz obdarzonych milą atmosferą miejscowości w Niemczech. Przez większą część swoich dziejów zachowywało status miasta- państwa. Podziwiając majestatyczne budowle, trudno uwierzyć, iż liczba mieszkańców Gelnhausen nigdy nie przekroczyła kilku tysięcy. Mieszkańcy lubią nazywać swoje miasto Barbarossastadt, podkreślając w ten sposób, że założył je w XII w. Fryderyk I Barbarossa, cesarz, którego panowanie położyło podwaliny pod feudalną strukturę Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Niemniej dumne jest miasto z faktu, iż tu właśnie przyszedł na świat siedemnastowieczny pisarz Johann Jacob Christoffcl von Grimmelshausen. Jego na poły autobiograficzne Przygody Simplicis- simasa, opisujące czasy wojny trzydziestoletnie, były pierwszym wielkim utworem powieściowym, jakie wydała literatura niemiecka, i zarazem jednym z najlepszych przykładów tragikomicznej powieści łotrzy ko wskiej w pisarstwie ówczesnej Europy.

Ruiny cesarskiego zamku Barbarossy (Kaiserpfalz: wt.-nd. !0.00-13.00 i 14.00-16.30/ !7.30: 2.00 DM) stoją na miejscu, które byio w przeszłości wyspą oblewaną wodami Kinzig: dziś znajdują się w połowie drogi między dworcem kolejowym i starym miastem, które przywarło do stromego zbocza góiy. Z Xll-wiecznej budowli zachowały się fragmenty masywnych murów z czerwonego piaskowca tworzące niegdyś bramę, wieżę oraz kaplicę. Najbardziej interesujące są pozostałości kamiennych ścian cesarskiej rezydencji z arkadami wspartymi na kolumnach, których romańskie kapitele zostały ozdobione pięknymi rzeźbieniami. Ponad pałacowym portalem umieszczono tajemniczą, groteskową figurę mężczyzny, w której tradycja każe dopatrywać się wizerunku rudobrodego monarchy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>