GALERIA MALARSTWA

W głównej części zamku umieszczone zostały Państwowe Zbiory Sztuki w Kassel (Staatliche Kunstsammlung Kassel: wL-nd. 10.00-17.00: 3 DM,sb. bezpł.). Na parterze znajdują się dzieła sztuki greckiej i rzymskiej: szczególną uwagę warto zwrócić na rzeźbę zatytułowaną Kassel Apollo, będącą rzymską kopią znanego greckiego klasycznego posągu z brązu, Trzon muzealnych zbiorów tworzy wszakże wspaniała galeria malarstwa dawnych mistrzów (Gemäldgalerie). Założycielem kolekcji był następca Karola, landgraf heski Wielhelm VIII. W okresie, gdy sprawował funkcję gubernatora Biedy i Maastricht, zdołał zgromadzić bezcenne arcydzieła malarstwa holenderskiego Złotego Wieku, poszerzając zarazem swój zbiór o obrazy innej narodowości wybitnych twórców europejskich XVII stulecia,

Do niedawna mniemano, iż Kassel posiada 17 oryginalnych płócien Rembrandta. W świetle najnowszych badań stwierdzono jednak, że 6 spośród nich to prace uczniów artysty. Niekwestionowanym dziełem Rembrandta pozostaje słynne Błogosławieństwo Jakuba: malarz opracował rzadko podejmowaną scenę, kiedy to sędziwy patriarcha przekazuje swe błogosławieństwo młodszemu z synów Józefa, Efraimowi. Jakub zlekceważył prawo starszeństwa, jako że Efraim powołany został do spraw większych niż, te które stały się udziałem jego pierworodnego brata Manassesa. Przeznaczeniem Efraima było albowiem danie początku pokoleniom wyznawców religii niemojżeszowej. Stąd też Rembrandt przedstawił Efraima jako jasnowłosego Aryjczyka, Manassesa zaś obdarzył śniadą cerą i czarnymi włosami. W przybliżeniu z tego samego czasu pochodzi jeden z najświetniejszych portretów artysty, wizerunek Nicolaesa Bruyninga. We wcześniejszej dekadzie Rembrandt stworzył dwa wyjątkowe w jego dorobku dzieła. Pejzaż zimowy z łyżwiarzami to jedyne studium z natury, gdzie mistrz posłużył się czystymi, żywymi barwami. Natomiast Swięia Rodzina z zasłoną nasuwa skojarzenie z widowiskiem teatralnym z uwagi na charakterystyczne upozowanie grupy wyobrażonych na obrazie postaci. Stylizowany Portret Sas kii tyleż sławi bujny ideał kobiecej urody w osobie pierwszej żony malarza, strojnej w klejnoty i aksamity, co stanowi wirtuozowski popis umiejętości młodego artysty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>