GALERIA MALARSTWA W LANDESMUSEM

Swą sławę Landesmuseum zawdzięcza jednak przede wszystkim galerii obrazów. Skrzydło parteru kryje jeden z najbogatszych zbiorów prymitywizmu niemieckiego, poczynając od XIILwiccznego stołu ołtarzowego z Wormacji. Ofiarowanie w świątyni Loch- nera dokumentuje rozkwit szkoły kolońskiej w połowie XV w., podczas gdy Madonna 2 Dzieciątkiem, śśw. Adrianem i Augustynem Mistrza Ołtarza Św. Bartłomieja znamionuje już schyłek jej świetności, który nastąpił kilka pokoleń później. Malarze środ- koworeńscy wzorowali się na artystach z Kolonii. Galeria posiada dwa najsłynniejsze dzieła przedstawicieli tej szkoły, Mistrza Ołtarza Ortenberdzkiego i Mistrza Pasji Darmsztadzkiej, którym ich autorzy zawdzięczaj ą swoje imiona. Dział renesansowy szczyci się płótnami Cranacha, Kardynał A łbercht von Brandenburg jako św. Hieronim przedstawia najbardziej tolerancyjnego z rządców Kościoła katolickiego w epoce reformacji.

Na drugim piętrze wystawiona została jedna z ostatnich prac Pietera Brucghla Starszego, Taniec pod szubienicą. Złowieszczy kształt góruje nad sielskim krajobrazem, tworząc makabryczny kontrast z grupą tańczących wieśniaków. Usadowiona na szubienicy sroka symbolizuje zapewne plotkę, co w czasach triumfującej inkwizycji można było rozumieć jako zakamuflowane ostrzeżenie przed nierozważną śmiałością w głoszeniu własnych myśli. Kolekcję siedemnastowieczną zdobią dzieła Rubensa, Domenichina i Domenico Fettiego oraz Opłakiwanie Chrystusa Mathieu Le Naina.

Kilka obrazów szwajcarskiego malarza Arnolda Böcklina oraz łfi gen i ę Feuerbacha zawiera dział romantyczny. Dalsza część tej samej kondygnacji, dobudowana współcześnie do gmachu muzeum i określana nazwą Beuys-Block, jest miejscem ekspozycji 300 rzeźb słynnego obrazoburcy Josepha Beuysa, będących największą z istniejących kolekcji prac tego artysty. Osiągnięcia niemieckiej awangardy stanowią trzon malarstwa zgromadzonego w tym nowoczesnym pawilonie, jednakże spotkać tu można również dzieła takich uznanych twórców dwudziestowiecznych jak Corinth, Kirchner, Beckmann i Dix.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>