GALERIA MALARSTWA CZ. II

Pod silnym wpływem Rembrandta powstał niewątpliwie Portret mężczyzny w kapeluszu Fransa Halsa. wcześniejszy Wesoły pijak zdradza wrodzoną skłoność malarzu do ostrej karykatury. Obok wystawione są płótna XVIl-wiecznydi twórców, Terbrugghena i Jana Steena oraz ponad dwadzieścia prac Philipsa Wouwermana.

Ortodoksyjny kalwinizm pozwolił landgrafowi Wilhelmowi odkryć dla siebie mistrzów holenderskich, nie przeszkodził mu wszakże w uwielbieniu dla Flamandów. W zbiorach Kassel widnieją takie obrazy Kubensa jak Koronacja bohatera, Matka Boia-Ucieczka grzesznych, Niodas tle Respaigne pielgrzymujący do Jerozolimy oraz piękna Ucieczka do Egiptu, gdzie Świętą Rodzinę osłania przyjazna noc. Zgromadzono tu także rozliczne portrety pędzla Van Dycka i obrazy rodzajowe Jordaensa.

XVII-wieczne zbiory holenderskie i flamandzkie zajmują całe niemal pierwsze i drugie piętro, natomiast kilka ostatnich pomieszczeń zawiera niewielkiego formatu obraz.y z XV i XVI stulecia, przede wszystkim malarzy niemieckich. Są tu m.in. wczesny tryptyk Zmartwychwstanie Cranacha, Elsheth Tücher Diirera, Herkules i Anteusz Hansa Bal- dunga Gricna oraz eksperesyjne Ukrzyżowanie Attdorfcra (jako tło do sceny Męki Pańskiej artysta wybrał krajobraz naddunajski). Na najwyższym piętrze ulokowano dzieła włoskiego renesansu, wśród których poczesne miejsce zajmuje Portret szlachcica Ty- cjana. Wydaje się jednak, że heskiemu gustowi najbardziej odpowiadali mistrzowie siedemnastowieczni, w tym również artyści włoskiego baroku: prawdziwą ozdobę kolekcji stanowi Uczta Heroda Pretiego. Hiszpanięreprezentują Murrilltti Ribera, Francję zaś Poussin obrazem Amor vincit Panem. Z dzieł twórców niemieckich XVII w. Kassel posiada Potop Schönfelda oraz kilka znakomitych płócien młodo zmarłego Johanna Lissa, takich jak zagadkowa Scena z żołnierzami i kurtyzanami, czy antycypująca a przeszło wiek styl rokoka Gra Mony.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>