Fritzlar

Położone ok. 30 km na południowy zachód od Kassel targowe miasto FRITZLAR stanowi jeden z najlepiej zachowanych przykładów średniowiecznej zabudowy w Niemczech oraz, zdawać by się mogło, kwintesencję heskiego krajobrazu miejskiego, z jego nieodłącznym elementem – rzędami domów z muru pruskiego. W rzeczywistości Frilzlar jest bliżej związane z sąsiednią Nadrenią, jako że przez wieki pozostawało we władzy arcybiskupów i elektorów Moguncji. Ślady tych wpływów zapisały się nic tylko w architekturze, także w religijnym zróżnicowaniu tokainej społeczności, której połowa – mimo dwustu lat przynależności do protestanckiej Hesji – zachowuje wyznanie rzymsko-katolicke. Wyrazem odmiennej tradycji są również popularne święta.

Fritzlar leży na łagodnym zboczu ponad północnym brzegiem rzeki Eder. Historyczne eenrum otaczają trzynastowieczne mury miejskie (Stadtmauer), zbudowane celem obrony przed zakusami ze strony drapieżnych heskich landgrafów. Obwarowania zachowały się w nienaruszonym niemal stanie, nie wyłączając wszystkich dziewięciu wież starż- niczych i pięciu bastionów. W obrębie murów, oprócz Starego Miasta (Altstadt), znalazło się także niewielkie, przylegające do rzeki, Nowe Miasto (Neustadl). Piękny widok całości roztacza się ze Starego Mostu (Alte Brücke), na który musisz wstąpić zbliżając się do miasta od strony dworca kolejowego. Jeszcze ładniejsza panorama rozciąga się z wierzchołka Szarej Wieży (Grauer Turm), największej z zachowanych w Niemczech wież wartowniczych, która strzegła w przeszłości zachodniego wejścia do Fritzlar. Jakkolwiek brak stałych godzin zwiedzania tego obiektu, generalnie latem pozostaje on otwarty dla turystów. W przeciwnym wypadku o klucz należy dowiadywać się w biurze informacji turystycznej naprzeciwko.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>