Frankenberg

FRANKENBERG leży nad Ederem, w odległości ok. 35 km na zachód od Bad Wildungen: od strony południowej podobny dystans dzieli go od Marburga. Stare centrum, w typowy dla Hesji sposób, zabudowane jest domami zmuru pruskiego. Grupują się one wokół dwóch prostokątnych placów, Górnego (Obcrmarkl) i Dolnego Rynku (Untenmarkt). Pomiędzy nimi stoi zgrabny szestastowieczny ratusz. Przecinający go korytarz łączy oba rynki. Zewnętrze elewacje częściowo ukazują belkowania muru pruskiego, częściowo pokryte są gontem. Ratusz zdobi dziesięć spiczastych wież, pod tym względem nie może się z nim równać żaden budynek w Niemczech. Malowane rzeźbienia na zewnątrz budynku przedstawiają błaznów siedzących na barkach patryejuszy. Te groteskowe wyobrażenia nawiązywały do karnawału, podczas którego powszedni porządek rzeczy ulega! odwróceniu i rządy w mieście przejmowała rada błaznów.

Po stronie zachodniej, na wzniesieniu powyżej obu rynków, stoi kościół Najświętszej Marii Panny (Liebfraucnkirchc), trzynastowieczna konstrukcja halowa wzorowana na kościela św. Elżbiety w Marburgu. W XV w. świątynię częściowo przebudowno po pożarze, który strawił duży obszar miała. Zniszczeniu uległ wystrój kościoła oraz stropy ozdobione emblematami średniowiecznych gildii. W południowy transept wbudowana została kaplica Maryjna | Marienkapelle), do której wchodzi się z zewnątrz kościoła. Ta maleńka, wzniesiona na planie pięciokąta kaplica, która służyła głównie pielgrzymom, stanowi prawdziwy klejnot XIV-wiecznej architektektury niemieckiej. Zachowała niezwykle piękne rzeźbienia, wśród nich domniemany autoportret mistrza wolnomularskiego Tyle von Frankenburg, widoczny w tympanonie. We wnętrzu można odszukać nieprzystojne figurki, które były zapewne ispiraeją późniejszych groteskowych rzeźbień zdobiących ratusz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>