Darmstadt

Na pierwszy rzut oka DARMSTADT – położone około 30 km na południe od Frankfurtu, na samym końcu linii #12 kolejki S-Bahn – nie wydaje się szczególnie interesujące. Spośród większości odbudowanych po wojnie dużych miast niemieckich, wyróżnia je najwyżej przemyślany, klasycystyczny układ zabudowy, z szerokimi ulicami i przestronnymi placami. Oznaczeniu Darmstadt decyduje wszakże jego wspaniałe dziedzictwo kulturowe, którego nie naruszyły ani bombardowania, ani ręka miejskiego planisty.

Johann W. Goethe, Martin Wieland i Johann Herder byli członkami Darmstadter Kreis (Koła Darmsztadzkiego), które aktywnie działało w drugiej połowie XVIII w. pod patronatem landgrafini Karoliny. Kilka dziesiątków lat później narodził się w tym mieście genialny dramatopisarz Georg Buchner i spędził tu ponad połowę swego życia. W Darmstadt w 1834 roku powstał jego wybitny dramat Śmierć Dantona. Büchner napisał go przebywając w dobrowolnym areszcie domowym, gdyż musiał się ukrywać przed książęcą policją, podejrzany o działalność wywrotową. Intensywny rozwój kulturalny miasta przypadł jednak na schyłek XIX stulecia. W owym czasie mecenat wielkiego księcia Ernesta Ludwika Heskiego (wnuka królowej Wiktorii) przyczynił się do zainicjowania i rozkwitu niemieckiej odmiany secesji, noszącej nazwę Jugendstil. Zachowane po dziś dzień pamiątki tamtego okresu są najbardziej trwałym i widocznym świadectwem wkładu, jaki miasto wniosło w rozwój szuki minionego oraz mijającego stulecia.

Przybywając do Darmstadt koleją, masz szansę od pierwszej chwili smakować piękno tutejszej secesji, gdyż dworzec główny jest wybitnym przykładem drugiej fazy Jugend- stiłu, która rozwinęła się w latach dwudziestych naszego wieku.

W pawilonie usytuowanym opodal wyjścia mieści się punkt informacji turystycznej (pn.-pt. 9.00-18.00, sb. 9.00-12.00: »06151/132783), jednakże biuro główne ma siedzibę w Nowym Ratuszu (Neues Ralliaus) na Luisenplatz 5 (czynne w tych samych godzinach: »06151/132780). Biuro Mitfahrzentrale (gdzie możesz dowiadywać się o możliwość zabrania się do określonego miasta prywatnym autem w roli pasażera, który pokrywa część kosztów podróży) znajduje się przy Rheinstr. 47 (»06151/87087).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>