Biiddingen i Steinau

Wystarczy kilka minut, by dojechać pociągiem do położonego u stóp Vogelsbergu, zaledwie 10 km na północ do Gelnhausen, niewielkiego BUDDINGEN, którego powstanie datuje się na epokę panowania cesarskiej dynastii Hohcnstaufenów. Dziś miejscowość pełni rolę uzdrowiska, bywa leż odwiedzana z uwagi na interesujące zabytki średniowiecznej przeszłości. W nienaruszonym stanie dotrwały do naszych czasów mury warowne obiegające miasto wraz z kilku zdobionymi gotyckimi bramami. Można także obejrzeć zamieszkały po dziś dzień zamek (zwiedzanie z przewodnikiem: III-X wt.-nd. ogodz. 14.00, 15.00 i 16.00: 3 DM). Zewnętrzne mury przedzameza (Vorburg) osłaniają zamek środkowy (Kemburg), który tworzy zadziwiającą bryłę o trzynastu bokach, W ciągu stuleci budowla zyskiwała coraz to nowe oblicza i dziś nie brak w jej wyglądzie śladów żadnego ze stylów, jakie panowały w architekturze począwszy od XII aż po XVII wiek. Gotycka kaplica zamkowa (Schlosskapelle) budzi szczególny podziw dzięki wymyślnej konstrukcji sklepienia oraz bogato rzeźbionym stallom.

Biuro informacji turystycznej mieści się przy ulicy Auf dem Damm 2 («06042/ 884137). W Biiddingen znajduje się kilka hoteli, od Pension Saline, An der Saline 9 («06042/2359: ), po Haus Sonnenberg, Sudetenstr. 4-6 («06042/3051: ). Schronisko młodzieżowe oddalone jest 4 km od miasta, Auf dem Berge («06042/3697:

Mate STEINAU, zbudowane z mura pruskiego, leży w odległości ok. 25 km na północny wschód od Gelnhausen, przy głównej drodze do Fuldy. Jego sława jako miejsca lat dziecinnych Braci Grimm (zob. ramka na sir. 62) wciąż ściąga do miasteczka rzesze turystów.

Uwagę zwraca przede wszystkim ogromny renesansowy zamek (zwiedzanie z przewodnikiem wt.-nd. 10.00-16/17.00: 4 DM),o oryginalnych wnętrzach, gdzie zebrano wiele materiałów szczegółowo dokumentujących dzieło Grimmów. Im również poświęcona została ekspozycja w Amtshaus (1V-X codz. 14.00-17.00: 2 DM) przy Briider-Grimm-Str. 80, gdzie bracia mieszkali w czasie, gdy ich ojciec sprawował służbę w miejscowym magistracie, Dodatkową atrakcję stanowią regularne przedstawienia Teatru Marionetek (Marionettentheater: Am Kumpen 4), oparte na fabułach ich najsłynniejszych baśni.

Biuro informacji turystycznej mieści się przy Briider-Grimm-Str, 47 («06663/5655). Do wyboru jest tu kilka hoteli: Zum Grünen Baum, Leipziger Str. 45 («06663/338: ): Gasthof Weisses Ross, Briider-Grimm-Str. 48 («06663/5804: ): oraz Gasthof Burgmannenhaus, Briider-Grimm-Str. 49 («06663/5084: ).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>