Monthly Archives Lipiec 2017

Noclegi w Darmstadt

Najtańsze znajdziesz na przedmieściach, poza obrębem centrum, które z kolei petne jest hoteli średniej klasy. Darmsztadzkie schronisko młodzieżowe położone jest przy Landgraf-Georg-Str. 119 (»06151/45293: ?J)), na prawo od kąpieliska nad jeziorem Grosser Woog, a zarazem w dogodnym punkcie sprzyjającym wycieczkom na Mathil- denhóhe (Wzgórze Matyldy) w poszukiwaniu zabytków Jugendstilu.

czytaj więcej

Południowe stare miasto – Frankfurt cz. II

Pokonując niewielki odcinek na północny zachód ulicą Münzgasse, odnajdziesz niegdysiejszy klasztor karmelitów (Karmeliterkloster: wt.-nd. 11.00-18.00: 3 DM), późno- gotycką budowlę, odrestaurowaną z uwagi na niezwykłe, jedyne w swoim rodzaju malowidła ścienne pędzla szesnastowiecznego artysty i przywódcy rewolucyjnego Jerga Ratgeba. Poważnie uszkodzone w wyniku działań wojennych dzieło przywrócono ostatnio do dawnej świetności dzięki skurpulatnym pracom konserwatorskim. Następstwem użycia przez Ratgeba tempery jest bladość malowidła. Cykl w krużgankach ilustruje historię biblijną: w refektarzu ukazane zostały sceny z życia proroka Eliasza oraz dzieje misji i męczeństwa mnichów karmel kańskich w Ziemi Świętej.

czytaj więcej

Okolice Römerbergu

Na wschód od Römerplatz rozciąga się obszar współczesnej zabudowy, budzącej sprzeczne odczucia. Dominujący akcent stanowi tu okazała budowla zwana Kultur-Schirn, wielofunkcyjne centrum kulturalne. Ma ona kształt szklanego tunelu (gdzie regularnie odbywają się prestiżowe wystawy), połączonego z obszerną rotundą, która mieści galerię oraz kawiarnię. Frankfurtczycy ochrzcili ją mianem „Federalnej kręgielni’’, funkcjonuje też – ze względu na bliskość katedry – bardziej wyrafinowana nazwa, „Mord w katedrze”. Bez względu na ocenę wyglądu tej instytucji – zależną od prywatnych zapatrywań na postmodernizm – pozostaje ona śmiałą próbą przywrócenia Römerbergowi tradycjnej roli centrum, w którym zawsze najpełniej tętniło życie Frankfurtu. Prawie równolegle do Kultur-Schirn, granicząc od południa z Saalgasse, ciągnie się rząd zwieńczonych ozdobnymi szczytami kamieniczek, które mimo jak najbardziej współczesnego projektu, konstrukcji i wykonania nasuwają nieodparte skojarzenia ze średniowieczem.

czytaj więcej

Rbmerberg

Zwiedzanie Frankfurtu rozpocząć można od Rómerhergu – historycznego i, w przybliżeniu, geograficznego centrum miasta. Na owym niewysokim wzgórzu, w miejscu dawnych osad rzymskich i germańskich, Karol Wielki wzniósł niegdyś twierdzę, by strzegła brodu na Menie. Stąd wywodzi się nazwa Frankfurtu – Frankonwurd (Bród Franków). W średniowieczu Rómerberg znaczył praktycznie tyle, co Frankfurt: tam mieścił się rynek, plac targowy, tam odbywały się jarmarki, święta ludowe i zgromadzenia publiczne, tam też miały miejsce niektóre uroczystości podczas koronacji cesarskich. Aż po wiek dwudziesty Rómerberg był sercem miasta, wciąż zachowując średniowieczny klimat dzięki domom z pruskiego muru wzniesionym przez majętnych kupców i bankierów, którym Frankfurt zawdzięcza) miano jednego z najbogatszych ośrodków w Niemczech i zarazem – jak pisał Goethe – tytuł „tajnej stolicy” kraju.

czytaj więcej