Monthly Archives Listopad 2015

PALAIYNAT I SAARAN CZ. II

Za czasów starożytnych Ren wyznaczał granicę potęgi Rzymu i powstające wówczas na zachodnim brzegu rzeki osady i miasta wywierały istotny wpływ na rozwój państwa i narodu niemieckiego. Dla przykładu, w epoce Świętego Cesarstwa Rzymskiego znaczenie Nadrenii-Palatynalu jasno charakteryzował fakt, iż dwu spośród siedmiu elektorów było arcybiskupami Moguncji i Trewiru, kolejny zaś nosi! tytuł Pfatzgrąfa, czyli hrabiego palatyna reńskiego (nb. ostatni potomek rodu mieszkał na ziemiach, które obecnie należą do Badcnii-Wirtembergii: dzisiejszy kraj związkowy nazwę swą przejął od terytoriów reńskiego palatyna). Wzorem Rzymian Francuzi częstokroć uznawali Ren za naturalną granicę swej władzy, kilkakroć w historii usiłowali zapanować nad tym obszarem (wojna o sukcesję Palatynatu w 1689 r., lata wojen napoleońskich, próby utworzenia suwerennego państwa nadreńskiego po pierwszej wojnie światowej), wywierając tym głęboki wpływ na losy Europy.

czytaj więcej

Północne stare miasto – Frankfurt cz. II

Na pobliskim Liebfrauenberg stoi kościół Najświętszej Marii Panny (Liebfrauenkirche): pochodząca z XV w. świątynia należy dziś do zakonu kapucynów. Zajrzyj do środka: olbrzymi alabastrowy ołtarz o bogatych złoceniach znakomicie harmonizuje z mrocznym wnętrzem i różowym piaskowcem, z którego wykonano mury budowli. Jeszcze większe wrażenie sprawia brama południowa, możliwa dziś do podziwiania jedynie od strony wnętrza: widoczny w tympanonie, wciąż zachwycający kolorami, Pokłon Trzech Króli jest arcydziełem „stylu miękkiego”, przypisywanym Mademowi Gerthenerowi.

czytaj więcej

Muzeum Miasta Wormacji i Heiliger Sand

Ulicą Dechaneigasse dojść można do kościoła św. Magnusa (Magnuskirche), pierwszej rzymsko-katolickiej świątyni w południowo-zachodnich Niemczech, która została przekształcona w zbór protestancki. Fundamenty pod tę budowlę kładziono w epoce Karolingów, lecz od tego czasu przeszła tyle przeróbek i modyfikacji, iż dziś w niczym już nic przypomina pierwotnej świątyni. Około 50 ni stąd wznosi się kolegiata św. Andrzeja (Andreasstift), którą tworzą romański kościół i krużganki klasztorne. Mieści się w nich obecnie Muzeum Miasta Wormacji (Museum der Stadt Worms: wt.-nd. 10.00-12.00 i 14.00-17.00: 3 DM). W kościele znajduje się kolekcja średniowiecznej rzeźby sakralnej. W części klasztornej jest komnata Lutra (Lutherzimmer) z eksponatami dotyczącymi wydarzeń Lutherreichstag i początków reformacji, jest tu m.in. kilka oryginalnych pism Lutra. Inne sale gromadzą różnorodne przedmioty tak z epoki preromańskiej, jak i z czasów współczesnych. Zaraz za kolegiatą widać szczątki dawnych murów miejskich z nienaruszoną bramą św. Andrzeja (Andreastor).

czytaj więcej

Informacje praktyczne – Wetzlar

Dworzec kolejowy w Wetzlar położony jest w odległości 1 km na północ od starego miasta, na przeciwległym brzegu Lahnu. Biuro informacji turystycznej znajduje się przy Domplatz 8 (pn.-śr. i pt. 8.00-12.00 i 14.00-16.30, czw. 8.00-12.00 i 14.00-17.00, sb. 9.30-11.30: »06441/99338).

czytaj więcej

FRANKFURT NAD MENEM

Rozpostarty nad brzegami Menu, parę zaledwie kilometrów od jego ujścia do Renu, FRANKFURT (Frankfurt am Main) jest.., stolicą, której Niemcy nigdy właściwie nie miały. Odebrano mu niejedną okazję po temu, aby otrzymał rolę, do której zarówno historia jak i centralne położenie geograficzne szczególnie zdawały się go predestynować. Także i dziś sprostałby tej roli – jako miasto będące siłą napędową niemieckiej gospodarki, jako potężne centrum finansowe z liczbą 388 banków, na czele z wszechmocnym Bankiem Federalnym (Bundesbank). To prawdziwie nowoczesna i międzynarodowa metropolia, węzeł komunikacyjny zachodniej części Niemiec, miasto, gd2ie interesy handlowe przeplatają się z bujnym życiem towarzyskim. Tutejsza gorączkowa atmosfera w niczym nie przypomina sennej głębi kraju. Dla wielu podróżujących Frankfurt będzie początkiem spotkania z Hesją. Sam jest na tyle atrakcyjny miastem, iż w pełni zasługuje na to, by spędzić w nim parę dni, nie traktować go jedynie jako bazy wypadowej.

czytaj więcej

Muzeum Gutenberga

Przy Liebfrauenplatz, leżącym w sąsiedztwie rynku, stoi różowo tynkowany Haus zum Römischen Kaiser, gdzie mieści się Muzeum Gutenberga, znane również jako Światowe Muzeum Sztuki Drukarskiej (Weltmuseuni der Druckkunst: wt.-sb. 10.00-18.00, nd. 10.00-13.00: bezpł.): aktualne ekspozycje prezentowane są w nowoczesnym budynku z tyłu. Do 1978 r. Moguncja posiadała tylko drugi tom słynnego dzieła Jana Gutenberga – Biblii 42-wierszowej, która wykonana została w latach pięćdziesiątych XV w. czcionką o przepięknym gotyckim kroju, w ilości ok. 165 egzemplarzy na papierze oraz 35 na pergaminie. W późniejszym czasie miastu udało się sprowadzić z Ameryki jeden z czterdziestu kilku ocalałych kompletnych egzemplarzy. (Jedyny znajdujący się w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga przechowywany jest w Bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie.) Biblia Gutenberga eksponowana jest w skarbcu na drugim piętrze, obok innych druków z epoki (m.in. Apokalipsy, wykonanej nader mozolną techniką drukarską). W podziemiach muzeum oglądać można makietę warsztatu Gutenberga oraz maszyn drukarskich z lat późniejszych. Posąg Jana Gutenberga, dzieło duńskiego kla- sycystycznego rzeźbiarza Berlhela Thorwatdsena znajduje się na Gutenbergplatz, po drugiej stronie katedry.

czytaj więcej

Marburski zamek – dalszy opis

Dwa renesansowe portale komnaty, wykonane z drewna i pięknie intarsjowane pochodzą, podobnie jak wiele innych elementów zdobiących zamkowe wnętrza, z przełomu XV i XVI stulecia. W owym czasie Marburg na krótko odzyskał status heskiej stolicy. Wschodnia część zamku, Wilhelmsbau, połączona galerią z głównym dziedzińcem, powstała jako ostatnia. Obecnie zawiera w sobie bardzo różnorodne zbiory muzeum historycznego (Museum fur Kulturgeschichte), na które składają się eksponaty archeologiczne, dzieła szuki użytkowej oraz dokumenty obrazujące historię miasta.

czytaj więcej

Katedra w Wormacji

W centrum miasta znajduje się siedem kościołów – wszystkie powstały przed rokiem 1744. Chlubą Wormacji jest ogromna katedra, jedna z trzech monumentalnych katedr cesarskich w Niemczech. Wzniesiona w XII w. w stylu romańskim, posiada zaledwie kilka elementów gotyckich, które dodano później. Zdobią ją dwie potężne kopuły, flankują zaś cztery wieże.

czytaj więcej

Erlenbach i Dahn

W ERLENBACH, 15 km od Anweiler, wznosi się zamek Berwartstein (Schloss Ber- wartstein: I1I-XI pn.-sb. 9.00-18.00, nd. 13.00-17.00: XII-I1 nd. 13.00-17.00: 3,50 DM). Budynek ten przechodził nader zmienne koleje losu. Jego historia zaczęła się w roku 1152, kiedy to Fryderyk Barbarossa podarował zamek biskupowi Spiry. Z upływem lat stal się on jednak kryjówką rozbójników iw 1314 r. na rozkaz władz został zniszczony. Odbudowany w latach późniejszych, spłonął w 1591 r. Kolejnej rekonstrukcji dokonano pod koniec XIX w., obecnie wjego niemalże bajkowych wnętrzach mieści się restauracja. Zamek skrywa w sobie komnaty wykute w litej skale, na której został postawiony. Na północ od Erlenbach widnieją ruiny Burg Drachenfcls: losy tej warowni przypominają historię Berwartsteinu, z tą różnicą, iż Burg Drachenfels uniknął degradacji do roli lokalu gastronomicznego, I tu znajdują się wykute w skale komnaty oraz podobnie wykonane schody.

czytaj więcej

Zamek Eltz

W żadnym wypadku nie wolno ominąć zamku Eltz{ IV-Xpn.-sb. 9.00-17.30, nd. 10.0017.30: 6.50 DM ): to jedna z dwu ocalałych średniowiecznych warowni wNadrenii- Palatynacie (drugą jest Marksburg, zob. niżej). Dojazd autobusem #6039 z Hatzenport do Miinstermaifeld, gdzie trzeba się przesiąść na autobus do Burg Eltz. Najeżony stożkowatymi wieżami zamek zdaje się wyrastać wprost z lasów doliny Elzbach, Pochodzi co najmniej z XII w., a rozbudowywany by! przez następne czterysta lat, pełniąc funkcję warownej siedziby różnych odgałęzień rodu Ellzów. Pędzili oni spokojny żywot aż do najazdu Bałdwina, elektora Trewiru. Oblegał on twierdzę przez dwa lata i w tym czasie zdążył wznieść zamek Trutzeltz, dokładnie naprzeciwko zamku Eltz, by bez przeszkód razić weń ciężkimi głazami. Gdy ten wreszcie padł, rodzinie Eltzów pozwolono zostać w swych dobrach w charakterze wasali Bałdwina: od tamtej pory zapanował pokój. Większość zachowanej budowli pochodzi z XV w.: w obrębie murów znajduje się kilka wież mieszkalnych zgrupowanych wokół dziedzińca wewnętrznego. Uniknął on zniszczenia przez wojska francuskie w 1689 r. tylko dzięki szczęśliwemu przypadkowi, który sprawił, że jeden z członków rodziny Eltzów służył jako oficer tej armii.

czytaj więcej

Zamek Wilhelmstalil

Na północ od Kassel, w najbardziej w górę mapy wysuniętym skrawku Hesji, leży pokryta lasami wyżyna Reinhardswald. Dwoma głównymi atrakcjami tych stron są rokokowy zamek Wilhelmstahl i barokowe miasto Bad Karlshafen, port rzeczny nad Wezerą.

czytaj więcej