Daily Archives 19 listopada 2015

PALAIYNAT I SAARAN CZ. II

Za czasów starożytnych Ren wyznaczał granicę potęgi Rzymu i powstające wówczas na zachodnim brzegu rzeki osady i miasta wywierały istotny wpływ na rozwój państwa i narodu niemieckiego. Dla przykładu, w epoce Świętego Cesarstwa Rzymskiego znaczenie Nadrenii-Palatynalu jasno charakteryzował fakt, iż dwu spośród siedmiu elektorów było arcybiskupami Moguncji i Trewiru, kolejny zaś nosi! tytuł Pfatzgrąfa, czyli hrabiego palatyna reńskiego (nb. ostatni potomek rodu mieszkał na ziemiach, które obecnie należą do Badcnii-Wirtembergii: dzisiejszy kraj związkowy nazwę swą przejął od terytoriów reńskiego palatyna). Wzorem Rzymian Francuzi częstokroć uznawali Ren za naturalną granicę swej władzy, kilkakroć w historii usiłowali zapanować nad tym obszarem (wojna o sukcesję Palatynatu w 1689 r., lata wojen napoleońskich, próby utworzenia suwerennego państwa nadreńskiego po pierwszej wojnie światowej), wywierając tym głęboki wpływ na losy Europy.

czytaj więcej