Daily Archives 16 listopada 2015

Rolandseck

Kolejne 6 km na północ znajduje się ROLANDSECK, miasteczko od niedawna należące administracyjnie do Remagen. Budynek stacji kolejowej przemianowano obecnie na Kiinstlcrbahnhof (codz. 10.00-17.00: 2.50 DM), mieści się w nim cenna kolekcja prac Hansa Arpa i urządzane są wystawy sztuki nowoczesnej. Gratis obejrzeć można rzeźby Hansa Arpa i Henry Moore’a na trawniku przed budynkiem.

czytaj więcej

Południowe stare miasto – Frankfurt

Od południa przylega do Römerbergu Saalhof, kompleks kilku różnych pod względem arc hi tektonicznym budynków dawnej siedziby cesarskiej. W jego skład wchodzi także Rcntenturm, jedna spośród kilku ocalałych wież, które w przeszłości tworzyły system fortyfikacji obiegający stare miasto.

czytaj więcej

Katedra we Frankfurcie

Najcenniejszym spośród zabytków starego miasta jest zbudowany z czerwonego piaskowca kościół św. Bartłomieja (St. Bartholomäus), który nieściśle przyjęło się nazywać katedrą. To zaszczytne miano zdobył jako miejsce obioru i koronacji władców Świętego Cesarstwa Rzymskiego, co nadawało mu pozycję znacznie przewyższającą rangę kościołów katedralnych. W podstawowym zarysie jest to gotycki kościół halowy, wzniesiony w XII! i XIV w. Oba portale-zwłaszcza południowy, który zachował większość oryginalnych rzeźb – są przepięknymi okazami sztuki tamtego okresu. Jednak przewyższa wszystko 95-metrowa wieża (IV-X 9.00-12.30 t 14,30-18.00), dobudowana w początkach XIV stulecia przez wspaniałego, pełnego niezwykłych pomysłów miejskiego architekta nazwiskiem Madern Gerthener. Jego kapryśny geniusz pozostawił trwały ślad w krajobrazie miasta. Zwieńczony pinaklami wierzchołek wieży stanowi jedno z najoryginalniejszych dzieł niemieckiego gotyku i jest wyraźną próbą przetworzenia w nowatorski sposób iglic istniejących wcześniej, jak choćby ta z kościoła klasztoru we Fryburgu. Przed nadejściem ery nowoczesnych drapaczy chmur wieża była najwyższą budowlą w mieście. Współcześnie ścisłe przepisy planowania przestrzennego chonią dominację wieży nad obszarem starego miasta: z jej szczytu rozciąga się fantastyczna panorama Frankfurtu.

czytaj więcej

Bazylika Konstantyna i jej otoczenie

Od kościoła Najświętszej Marii Panny ulica o tej samej nazwie (Liebfrauenstrasse) prowadzi – mijając po drodze wytworny barokowy pałac Kesselstadt – na Konstantinplatz, do bazyliki Konstantyna, zwanej też Aula Palatina (Konstantinbasilika: IV-X pn.-.sb. 9.00-18.00, nd.ll.00-l8.00: XI-IV wt.-sb. II.00-12.00 i 15.00-16.00, nd.l 1.00-12.00: bczpl.). Pochodząca z310r. n.e. bazylika jest ogromną budowlą z cegły, która w przeszłości stanowiła część pałacu Konstantyna. Obok Porta Nigra jest to chyba najbardziej imponujący z rzymskich zabytków Trewiru. Kościół powstał pierwotnie jako Aula Palatina (Sala Tronowa) cesarza Konstantyna i temu zawdzięcza swe gigantyczne rozmiary: 30 m wysokości i 75 m długości. Na podziw zasługuje konstrukcja, obywająca się bez żadnej przypory, kolumny, bądź jakiegokolwiek innego dodatkowego wspornika. Obecnie, jak przystało na świątynię protestancką, bazylika odznacza się nieco surowym wyglądem, jednak w czasach rzymskich cechował ją bogaty, pełen przepychu wystrój, stosownie do – krótkotrwałej wprawdzie – roli cesarskiej siedziby. Latem o godz. 15.0Ü przewodnik oprowadza po wykopaliskach mieszczących się pod kościołem.

czytaj więcej

Limburg – dalszy opis

Za katedrą wznosi się zamek, należący niegdyś do rodu miejscowych możnowład- ców. Tworzy go malowniczy kompleks paru budynków zajmowanych obecnie przez urzędy i miejskie archiwum. Poniżej Domstrasse znajduje się Muzeum Diecezjalne (Diözesanmuseum: pohltl-pol.Xl wt.-sb. 10.00-13.00 i 14.00-17.00, nd. 11.00-17.00: 2 DM), w którym wystawiono przepiękne przedmiony z zasobnego skarbca katedralnego. Chlubą kolekcji jest Staumthek, relikwiarz bizantyjski w kształcie krzyża przywieziony do Limburga przez powracającego z Ziemi Świętej krzyżowca. Równie bezcenny jest wysadzany drogimi kamieniami Kostur św. Piotra, dzieło złotnika z Trewiru z X stulecia, a także Xl-wieczny ołowiany relikwiarz pochodzący z głównego ołtarza kościoła wznoszącego się pierwotnie na miejscu katedry.

czytaj więcej