Daily Archives 13 listopada 2015

Region Waldeck

Przez ponad siedem stuleci Waldeck (albo Waldccker Land) stanowił niepodległe terytorium w obrębie cesarstwa niemieckiego, początkowo jako hrabstwo, następnie jako księstwo. Mimo opini wiejskiego zaścianka, na krótko przed I wojną światową zyskał ogólny rozgłos, dzięki budowie olbrzymiego sztucznego zalewu Edersee. Pod wodą znalazł się wówczas rozległy obszar doliny Ederu, głównej rzeki tego regionu. Upadek niemieckiej arystokracji w roku I9I8 Waldeck przeżył jako oddzielny kraj związkowy zaledwie o jedenaście lat, dostając się wkrótce pod zarząd Prus. Obecnie stanowi jednostkę asministracyjną w granicach Hesji obejmując ziemie rozciągające się wokół pięknego średniowieczego miasta Frankenberg. Dwie niegdysiejsze stolice prowincji tworzą ciekawą parę: feudalny gród Waldek stał się dziś popularną miejscowością wypoczynkową, natomiast Arolsen wciąż pozostaje dumne ze swej przeszłości książęcej rezydencji (Residenzstadt) uwiecznionej w pomnikach barokowej architektury. Niemniej atrakcyjne jest Bad Wildlingen, jedno z ważniejszych niemieckich uzdrowisk.

czytaj więcej

Marburski zamek

Biorąca początek u zachodniego wylotu rynku Nicolaistrasse wiedzie do Xlll-wieczne- go kościoła Najświętszej Marii Panny (Marienkirche). Stojąc na tarasie świątyni, podziwiać można piękną panoramę miasta i rzeki Lahn. Rozpoczynające się tuż obok schody Ludwika Bickella (Ludwig-Bickell-Treppe) stanowią najkrótszą drogą jaką można dostać się na wierzchołek miejskiego wzgórza. Łagodniejsza trasa prowadzi w kierunku północno-wschodnim i zahacza a renesansową Kancelarię (Kanzlei), która mieści obe- cnie uniwersyteckie Zbiory Religioznawcze (Religionskundliche Sammlung: pn,, śr. i pi. 10.00-13.00: bezpl.), w obszerny i ciekawy sposób ukazujące rolę Marburga w dziejach reformacji.

czytaj więcej

MALARSTWO XVII i XVIII WIEKU

Poczesne miejsce w zbiorach siedemnastowiecznych zajmują prace frankfurtczyka Adama Elshcimcra. Malował on zazwyczaj obrazy niewielkiego formatu, nietypowy jest zatem rozmiar eksponowanego w Stadeł siedmioczęściowego Ołtarza Św. Krzyża, który powstawał na przestrzeni wielu lat. Obok widnieją tegoż autora Potop – majstersztyk kondensacji – oraz Sen Józefa. Do wielbicieli Elsheimera zaliczali się malarze tej miary co Poussin, Lorrain i Rubens: ich obrazy skupia dział następny. Tam również wystawiony jest najbardziej barokowy z obrazów Remhrandta Oślepienie Samsona. Z dynamizmem tego dzieła kontrastuje spokojny i stonowany, bardzo wczesny Dawid grający na harfie przed Saldem. W pobliżu znajduje się przesycony światłem Geograf Yermeera, ? także wiele innych prac pomniejszych holenderskich twórców XVII w. Wśród mniej licznie reprezentowanych dzieł osiemnastowiecznych napotkać można dwie prace z cyklu Okrucieństwa wojny Goyi, ponadto malowidła Tiepola, Canaletta i Chardina. Niedawno galeria wzbogaciła się o nowo odkryty obraz Watteau, finezyjną i pełną uroku Wyspę Cyterę.

czytaj więcej