Daily Archives 6 listopada 2015

Katedra w Moguncji – dalszy opis

Przestronne wnętrze utrzymuje w zasadzie czystość stylu. Ponad arkadami naw widnieje cykl fresków, przedstawiających Życie Chrystusa. Jest on dziełem malarzy z Brac twa Nazareńczyków. Tworząc w początkach XIX w. usiłowali oni odnaleźć w sobie świeżość i wiarę artystów średniowiecznych, nie zaś jedynie stylizować swe obrazy według dawnych wzorów. Katedralną nawę zdobią przede wszystkim imponujące grobowce kolejnych arcybiskupów mogunckich, prawdziwy przekrój osiągnięć sztuki rzeźbiarskiej i nagrobkowej od wieku XIII po XIX. Do najpiękniejszych spośród nich zaliczyć można XV-wieczny Sarkofag Adalberta z Saksonii (trzeci grobowiec licząc od strony północnej): zmarł on młodo, jeszcze przed konsekracją, dlatego nie ma na sobie szat duchownych. W Magnuskapelle znajduje sięOrió Pański najprawdopodobniej dłuta tego samego artysty. Najwspanialsze grobowce pochodzą wszakże z początków XVI w., a twórcą ich był moguntczyk Hans Backoffcn, jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy niemieckich przełomu gotyku i renesansu. Jest on autorem Pomnika Uriela von Gem- mingen (przedostatnia kolumna, licząc od północnej strony) oraz dwu dalszych nagrobków po stronie przeciwległej.

czytaj więcej

GALERIA MALARSTWA

W głównej części zamku umieszczone zostały Państwowe Zbiory Sztuki w Kassel (Staatliche Kunstsammlung Kassel: wL-nd. 10.00-17.00: 3 DM,sb. bezpł.). Na parterze znajdują się dzieła sztuki greckiej i rzymskiej: szczególną uwagę warto zwrócić na rzeźbę zatytułowaną Kassel Apollo, będącą rzymską kopią znanego greckiego klasycznego posągu z brązu, Trzon muzealnych zbiorów tworzy wszakże wspaniała galeria malarstwa dawnych mistrzów (Gemäldgalerie). Założycielem kolekcji był następca Karola, landgraf heski Wielhelm VIII. W okresie, gdy sprawował funkcję gubernatora Biedy i Maastricht, zdołał zgromadzić bezcenne arcydzieła malarstwa holenderskiego Złotego Wieku, poszerzając zarazem swój zbiór o obrazy innej narodowości wybitnych twórców europejskich XVII stulecia,

czytaj więcej

Z Boppard do Koblencji

Około 12 km na póinoe od Boppard leży BRAUBACH. Na wzgórzach za miastem (ok. 25 min spacerem) wznosi się Marksburg (zwiedzanie z przewodnikiem co godzinę: 15 III-I5 XI 9.30-17.00: 16 X1-I4 III 11.00-16.00: 4 DM), jedyne średniowieczne zamczysko w lym rejonie Nadrenii, które ocalało po dokonanych przez wojska francuskie spustoszeniach. Co cenniejsze, Marksburg nie jest bynajmniej rekonstrukcją, a rzeczywistym reliktem przeszłości. Przeważająca część budowli (w tym wieża z wieżyczkami strzelniczymi wykonana z piaskowca) postawiona została pomiędzy XII a XIV w., pozostałe umocnienia dobudowano w XVII w. Na zamku znajduje się spora kolekcja średniowiecznej broni, a także budzące grozę narzędzia tortur. Marksburg posiada też unikalny średniowieczny ogród botaniczny: natomiast lokalny sklep z pamiątkami chlubi się tym, iż znajduje się w jedynym zamku w Europie, gdzie nabyć można uwierzytelnione dokumenty średniowieczne.

czytaj więcej

Heylshofgarten i pomnik Lutra

W pobliżu katedry, w kierunku północnym, rozciąga się park Heylshofgarten. Na tym terenie znajdował się swego czasu pałac cesarski. W kwietniu 1521 r. odbywały się w nim posiedzenia Lutherreichstag, czyli sejmu Rzeszy, pośpiesznie zwołanego przez świeżo obranego cesarza Karola V, w celu wydania stosownej odpowiedzi na bullę papieską potępiającą reformację. Tu właśnie Luter odmówił wyparcia się głoszonych poglądów i został specjalnym edyktem skazany na wygnanie, co zresztą nie zapobiegło szerzeniu się nowej wiary. W parku jest prywatne muzeum sztuki (Kunsthaus Heylshof: V-X wt.-nd. 10.00 – 12.00 i 14.00-17.00: X-IV wt.-sb. 14.00-16.00, nd. 10.00-12.00 i 14.00-16.00: 2 DM). W tutejszej kolekcji, obejmującej obok malarstwa i rzeźby również sztukę użytkową, znajdują się barwne średniowieczne witraże, Madonna z Dzieciątkiem Rubensa. kilka szkiców lego artysty oraz pokaźny zbiór obrazów mistrzów holenderskich z XVII w. Posąg Adama wyrzeźbił wormacki artysta Conrad Meit, tworzący w stylu włoskiego renesansu.

czytaj więcej

Fritzlar

Położone ok. 30 km na południowy zachód od Kassel targowe miasto FRITZLAR stanowi jeden z najlepiej zachowanych przykładów średniowiecznej zabudowy w Niemczech oraz, zdawać by się mogło, kwintesencję heskiego krajobrazu miejskiego, z jego nieodłącznym elementem – rzędami domów z muru pruskiego. W rzeczywistości Frilzlar jest bliżej związane z sąsiednią Nadrenią, jako że przez wieki pozostawało we władzy arcybiskupów i elektorów Moguncji. Ślady tych wpływów zapisały się nic tylko w architekturze, także w religijnym zróżnicowaniu tokainej społeczności, której połowa – mimo dwustu lat przynależności do protestanckiej Hesji – zachowuje wyznanie rzymsko-katolicke. Wyrazem odmiennej tradycji są również popularne święta.

czytaj więcej

Muzea przy Placu Braci Grimm i Schone Aussicht

W śródmieściu Kassel przeważa nieładna, powojenna architektura. Warto za to odwiedzić kilka interesujących muzeów. Zaczynając od zachodu, pierwsze na trasie znajdzie się Landcsmuseum (wt.-nd. 10.0017.00: 3 DM, sb. bezpł.) przy Briider-Grimm Platz, poświęcone przede wszystkim prehistorii i dawnym dziejom Hesji. Tu również można oglądać Fragment Państwowych Zbiorów Sztuki (Staatliche Kunstsammlung) obejmujący kolekcję sztuki użytkowej. W tym samym budynku znajduje się interesujące Niemieckie Muzeum Tapet (Deutsche Tapetenmuseum: godz. jw.: 3 DM, sb. bezpł.) z oryginalną kolekcją eksponatów ze wszystkich niemal epok, krajów i kontynentów.

czytaj więcej

Westend i Bockenłieim – gastronomia

Al Arischa, Leipziger Str. 108. Prowadzona rodzinnie restauracyjka libańska, proponuje baraninę i dania wegetariańskie po umiarkowanych cenach: codz. 18.00-24.00. Ernoks Bistro, Liebingstr. 15 («721997). Wysublimowane połączenie kuchni francuskiej i niemieckiej, w międzynarodowych notowaniach regularnie osiąga najwyższe miejsca: drogo.

czytaj więcej