Daily Archives 2 listopada 2015

Wzdłuż Museumsufer

Pomiędzy mostami Eiserner Steg i Friedensbrücke rozciąga się bulwar Schaumainkai, zwany popularnie Museumsufer, jako że tutaj właśnie ulokowało się siedem najbardziej znanych muzeów Frankfurtu. Pierwsze z nich, pod numerem 15, to Muzeum Rzemiosła Artystycznego (Museum für Kunsthandwerk: wt. i czw.-nd. 10.00-17.00, śr. 10.00-20.00: 6 DM, śr. bezpł.), które posiada jedną z największch i najlepszych w święcie kolekcji sztuki stosowanej. Mieści się w gmachu zaprojektowanym przez amerykańskiego architekta Richarda Meiera. Pochyłe rampy zamiast schodów i wewnętrzne okna bez szyb tworzą niekonwencjonainą przestrzeń wystawienniczą. Oto cztery działy, w jakich zgrupowano zbiory muzeum: europejski, z kolekcją mebli, szkła i ceramiki: islamski, w którym podziwiać można fantastyczne dywany: rzemiosł Dalekiego Wschodu, gdzie dominują wyroby artystyczne z jadeitu i laki, choć eksponowana jest również porcelana i rzeźby: oraz dział poświęcony książce i piśmiennictwu.

czytaj więcej

Wiesbaden

Przechadzka po śródmieściu WIESBADEN, oddalonego 40 km na zachód od Frankfurtu, pozwala łatwo wyobrazić sobie, jak mogło wyglądać to miasto przed stu laty, w dniach swojej świetności. W XIX wieku Wiesbaden słynęło jako elegancki kurort, do którgo zjeżdżała arystokracja z całej Europy po to, by za dnia zażywać kąpieli w leczniczych zdrojach, zaś nocą zażywać rozrywki w modnych kasynach. Dzisiejsze Wiesbaden skwapliwie korzysta z dawnego rozgłosu i wskrzeszając atmosferę minionych lat zwabia nową, bogatą klientelę. Rosyjska szlachta, stanowiąca niegdyś najliczniejsze grano stałych gości uzdrowiska, została zastąpiona przez zamożnych przedstawicieli świata arabskiego i niemieckich nowobogackich (najczęściej zdrowo podchmielonych). Jedno 7. dwojga – polubisz to miejsce, lub nie: tak czy owak, warto choć przez chwilę poddychać jego niespotykaną nigdzie indziej atmosferą.

czytaj więcej

Haina

HAINA to maleńka miejscowość oddalona 10 km na wschód od Frankcnbergu. Autobus wyrusza w tamtą stronę co kilka godzin, Tonąca w mrokach zapomnienia Haina słynęła niegdyś z potężnego klasztoru cystersów. Jego budynki tworzą jeden z najpełniejszych kompleksów klasztornych, jaki zachował się do naszych czasów w północnej Europie. Pośrednio jest to zasługą landgrafa Filipa Wspaniałego, który w momencie sekularyzacji klsztoru podczas reformacji, uczynił zeń największy w Hesji przytułek dla chorych i bezdomnych. Obecnie większość zabudowań należy do szpitala psychiatrycznego. Można zwiedzać masywny, wczesnogotycki kościół (Klosterkirche: o klucz należy pytać na portierni obok), stanowiący doskonały przykład szczególnych, właściwych cysterskim świątyniom, rozwiązań architektonicznych i zdobniczych, do jakich należy płaskie ukształtowanie budowli od wschodu, jednobarwne witraże, oraz krzyżo- wo-żebrowe sklepienia o lukach osadzonych na kapitelach w kształcie karykaturalnych głów. Groteskowe, tym razem zwierzęce, motywy można śledzić również na rzeźbionym siedzisku w prezbiterium. Tutaj, na południowej ścianie, umieszczono relief, zwany Kamieniem Filipa (Philippstein), na któiym Filip Wspaniały i św. Elżbieta, jego antenatka, okazują miłosierdzie ubogim. Jest lojeden z najwcześniejszch przykładów sztuki protestanckiej, powstały na zamównienie dla upamiętnienia aktu założenia hospicjum. W krużgankach można obserwować charakterystyczne dla cysterskich budowli przenikanie się stylu romańskiego i gotyckiego.

czytaj więcej

Noclegi w Koblencji

Hotele w Koblencji nie są zbył drogie. Najtańsze propozycje w centrum to Wetnanti, Weissemonnengasse 4-6 (0261/32492: ©) i Jan van Werth, Van-Werth-Str. 9 (0261/ 365000:©). W Ehrenbreitstein znajdują się Mächler, Helffenstcinstr. 63 (0261/73725: ©) i Zur Kaul pod nr. 16. przy lej samej ulicy (0261/75256: ©>). Najtańsze noclegi są na odległych przedmieściach, w lasach Arenberg lub w wioskach Güls i Lay nad Mozelą.

czytaj więcej